NA VAŠÍ STRANĚ. Přehazovaná nefungujících semaforů u želetické obchodní zóny

Nefungující semafor u želetické obchodní zóny. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Nefungující semafor u želetické obchodní zóny. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Litoměřice - Semafory u obchodní zóny v Litoměřicích - Želeticích stále nefungují a dlouho ještě nebudou. Paradoxní je, že není zcela známý vlastník. Přečtěte si komunikaci odpovědných úředníků se čtenářem Milanem Liscem.

Reklama

Sledujeme kauzu nefungujících semaforů v Litoměřicích u Intersparu a OBI. Přinášíme odpovědi odpovědných úředníků v autentickém znění.

"Děkuji Vám za zaslání kritického podání (stížnosti) ve věci dopravní situace a BESIP na křižovatce silnice I/15 a účelové komunikace u obchodního centra Interspar, OBI a Galerie Na Soutoku v Litoměřicích.

Věřte, že s Vaším názorem "do puntíku" souhlasím...a že je mi tristní stav na místě dobře znám. Již nějaký delší čas se snažíme, všemi možnými způsoby, aby se situace na dotčeném místě změnila a stala se jaksi standardní, ovšem dosud bezvýsledně. Zdejší odbor dopravy a sil. hospodářství totiž není věcně a místně příslušným orgánem k dopravnímu značení a zařízení na silnicích I. tříd, ani příslušným silničním správním úřadem. Tím je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, potažmo ve věci BESIP Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ústí nad Labem," uvedl na dotaz Milana Lisce vedoucí odboru dopravy litoměřického úřadu Jan Jakub.

V prosinci 2013 odpověděl Jaromír Galia z litoměřického dopravního inspektorátu.

"Otázka vlastnických práv ke světelné signalizaci je právě jedna z těch, které brzdí současný stav. To mi ovšem nepřísluší komentovat. Další věcí je, že signalizace je na komunikaci první třídy a tudíž nejsme jako okresní dopravní policie příslušní, resp. kompetentní orgán, který má právo se k věci vyjádřit tak, abychom byli vyslyšeni. Tímto je krajská dopravní policie a ta před léty dala doporučení, že světla jsou lepší než kruhová křižovatka.

Osobně zastávám názor, že zde měla být okružní křižovatka. Co se týká moderních technologií  řízení světelných křižovatek, je jasné, že jsou takové, které umí tzv. nastavit smyčku dle reálného provozu tím, že jej snímají kamerou. Ovšem to je za podmínky, že vozidla jezdí jak mají. Tím myslím, že vykrouží odbočovací křivku, že jsou dostatečně dlouhé odbočovací pruhy, atd. Když tomu tak není, tak i tato technologie pozbude smyslu," napsal Milanu Liscovi.

Na konci ledna 2014 Jaromír Galia odpověděl: "Podle posledních zpráv ještě žádné jednání neproběhlo. Vzhledem k tomu Vás musím pro další dotazy v této otázce odkázat na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy, popř. na Odbor dopravy při MÚ Litoměřice a za Policii ČR na její krajskou součást, tedy Krajský dopravní inspektorát.  Nic jiného k dané věci nevím, stejně asi jako nikdo neví, komu vlastně postavená světelná signalizace byla po zhotovení předána do užívání!"

V březnu 2014 Jan Jakub odpověděl. "Rád bych Vám sdělil nějaké pozitivní informace k tématu SSZ na křižovatce u Intersparu, ale bohužel se nic zásadního správným směrem neodehrálo, neuskutečnilo...

Je mi líto, že z úrovně KÚÚK k Vám nedorazila žádná reakce, ale s tím já, bohužel, nic nenadělám.

Zatímco semafory u přechodu jsou ve správě města zhruba od počátku, světelné signalizační zařízení na křižovatce u OC vlastník (investor) po vybudování městu smluvně majetkově nepředal a je otázkou, zda po dobu jeho existence zajišťoval potřebnou údržbu, revize, atd. Jestli v budoucnu dojde k nějakému oficiálnímu předání tohoto majetku městu, popř. za jakých podmínek, je jen otázka a rozhodnutí pro současného soukromého vlastníka a příslušný orgán města (zastupitelstva)."

V půlce srpna 2014 vedoucí odboru dopravy litoměřického městského úřadu reagoval: "Signalizace nějakého vlastníka určitě má, s největší pravděpodobností se bude jednat o prvotního investora někdejší výstavby areálu, tj. spol. IMMORENT INVESTMENT XXV. s.r.o., IČ: 27114066 (dnes - CPI Retail Portfolio VII, s.r.o.), se kterým snad má snahu komunikovat i KÚÚK, odbor dopravy a SH, nicméně zřejmě neúspěšně... Tento subjekt vlastní rovněž parkovací plochy v areálu. Vzhledem k tomu, že nelze zařízení pouze "spustit", neboť již bylo 2x dotčeno povodněmi a bude nezbytné jej i technicky doplnit a modernizovat, nebude jednání o případných investicích a uvedení do provozu nikterak jednoduché."

V srpnu 2014 odpovídal i Jaromír Galia: "Ohledně situace kolem semaforů vím pouze to, že dne 21.8.2014 má proběhnout mimo jiné i k tomuto tématu setkání zúčastněných stran. Potom třeba budou nějaké zásadnější informace známé.  Mimo jiné Vás mohu ujistit, že jsme za náš úřad, pro zlepšení dopravně bezpečnostní situace v dané oblasti,  apelovali na to, aby bylo možno z OC vyjíždět i výjezdem naproti hotelu Helena, šlo by o úpravu několika dopravních značek, ale stále bez žádaného úspěchu."

A po schůzce 21.8.2014: "Jednání proběhlo, pokud jsem dobře zaregistroval vyřčenou informaci, tak semafory stále patří investorům, kteří je stavěli, ale kdo to je, nevím.  Jinak Vás musím pro další informace odkázat na MÚ Litoměřice, popř. na Krajský úřad, jelikož nejsem ten, kdo o věci rozhoduje a jako místní DI nejsme ani účastníky řízení, jelikož se areál napojuje na sil. I.třídy, číslo I/15," napsal Milanu Liscovi Jaromír Galia. 

"Ovšem na katastru nemovitostí jsem našel jako vlastníka příjezdové komunikace pana Třešňáka, majitele JTH, tak jsem psal jemu," sdělil pro MojeLitoměřicko.cz Milan Lisec.

"Děkuji za Vaši připomínku ,ale naše společnost nemá nic společného ze semafory a ani nikdy neměla! O dopravní značení se většinou starají města nebo městské technické služby, tam by měl směřovat váš dotaz.

Semafory historicky patřily Betonstav s.r.o. a byly předány městu nebo městským službám někdy v roce 2006, plus minus rok a v dnešní době tato firma patři do skupiny CPI a myslím si, že kdyby se nenašlo předaní, tak to rádi udělají znova!" reagoval Jaroslav Třešňák z JTH Group. 

K tématu se vyjádřil i Ivo Perna, předchozí vedoucí odboru dopravy na litoměřickém městské úřadě.

"Děkuji Vám za Váš mail i snahu s tímto opravdu letitým problémem pohnout. Co mohu k tomuto problému dodat. Ještě za mého působení na Okresním úřadě v Litoměřicích na referátu dopravy jsme s panem Josefem Landou navrhovali při přípravném řízení v místě napojení obchodního centra kruhovou křižovatku.

Nakonec byla prosazena a posléze zrealizována jako součást výstavby OC křižovatka řízená světly. A to již za mého působení na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice.

Odbor dopravy v té době nebyl tím odborem, který měl výstavbu na starosti. Vyjadřovali jsme se coby speciální stavební úřad k parkovacím plochám a příjezdovým komunikacím. Naše vyjádření bude možné najít i v závěrečných protokolech o kolaudaci stavby.

Osobně se domnívám, že i objekt světelné křižovatky byl městu investorem předán. A pokud není předávací protokol na městě, tak by se snad měl nalézt v kopii v archivu dodavatele. A pokud ani tam nebude, tak tato část stavby asi předána ani být snad nemohla," napsal Ivo Perna.

A závěrečné konstatování Milana Lisce? "Trochu guláš opravdu. Hlavně je jasné, že tady buďto někdo lže a nebo mají na radnici nepořádek, když si to nepamatují."

ČTĚTE: NA VAŠÍ STRANĚ. Proč nefungují semafory u želetické obchodní zóny?

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře