Ministr dopravy odpověděl poslanci: Termín dokončení stavby Tyršova mostu je březen 2016

Tyršův most 25.10.2015. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Tyršův most 25.10.2015. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Litoměřice /DOKUMENT/ - Litoměřický Tyršův most se dostal i do Poslanecké sněmovny. Poslanec ODS Radim F. Holeček interpeloval ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), když se dotazoval, jak je to s aktuálním stavem rekonstrukce mostu. Ministr napsal dvoustránkový dopis, ve kterém popsal stav výstavby.

Reklama

Poslanec Radim F. Holeček 22. října 2015 interpeloval ministra dopravy.

"Vážený pane ministře. Jako poslanec zvolený za Ústecký kraj bedlivě sleduji i dopravní situaci ve svém regionu. Dnes si Vás dovoluji interpelovat ve věci opravy Tyršova mostu v Litoměřicích. Sám se na Litoměřicku vyskytuji často, takže jsem s problémem plně obeznámen. Oprava tohoto klíčového mostu velmi ovlivňuje dopravní situaci ve městě, motoristé čekají v koloně i více než hodinu. Každodenní kolony jsou již neúnosné, občané Litoměřic se na mne často obracejí, a proto Vás žádám o tlak na maximální urychlení této opravy," napsal Radim F. Holeček ministrovi. Korespondenci zveřejnil na Facebooku.

"Jsem přesvědčen, že dokončení oprav by mohlo pokračovat již za plného provozu. V předsálí jsem nyní dostal odpověď v písemné podobě, takže prozatím netrvám na další písemné odpovědi," pokračovala komunikace.

Co odepsal ministr dopravy?

Redakce MojeLitoměřicko.cz přepsala text, který Dan Ťok nechal sepsat:

"V současné chvíli chybí hlavní nosná konstrukce jednoho z inundačních mostů (předpokládaná betonáž 6. listopadu 2015), na ostatních mostech se připravuje podklad pro izolaci. Pro zprůjezdnění silnice I/15 na Tyršově mostě je dále nutné provést izolace železobetonových mostovek na inundačních mostech  a v mostním poli přes trať vybetonovat železobetonové římsy, osadit zádržné systémy, doplnit aktivní zónu násypu silnice mezi mosty a položit vrstvy vozovky na celém Tyršově mostě," napsal Dan Ťok.

"Dle uzavřené smlouvy o dílo mezi investorem a zhotovitelem je termín dokončení stavby březen 2016. Co je ale pro uživatele silnice I/15 a obyvatele žijící v blízkosti objízdné trasy podstatné, je zprůjezdnění silnice I/15 již do konce roku 2015. Práce probíhají v porovnání s harmonogramem s mírným skluzem, přibližně 1,5 týdne (ke stavu 22.10.2015 - pozn.red.)," napsal ministr dopravy.

"Stavba během své realizace narazila na několik nepředvídatelných problémů. Nejzásadnějším byl mnohem větší rozsah bouracích prací původních konstrukcí mostu, kdy se navíc pod bouracími částmi druhého inundačního mostu objevily bloky pískovce z původního kamenného mostu přes Labe. Snahou účastníků stavby a arecheologického dozoru bylo zachránit tyto konstrukce pro další generace, stavebně se jich nedotknout a ponechat je pod terénem. To se ze statických důvodů nepodařilo. Při bližším ohledání se navíc zjistilo, že se pískovec již rozpadá, drolí, proto se alespoň několik bloků pískovce vyzvedlo a předalo Městu Litoměřice. Následně bylo zjištěno, že staré konstrukce zasahují do hloubek přibližně 7 metrů pod terénem," uvedl v dopise Dan Ťok.

"Již v hloubkách okolo 3 metrů se však objevily silné přítoky spodní vody (vyrovnaná hladina Labe) a nebylo možné ve větších hloubkách pracovat. Bylo nutné změnit způsob hlubinného založení druhého inundačního mostu z velkoprůměrových pilot na mikropiloty, kterými lze betonové a kamenné konstrukce provrtat. Tyto skutečnosti významně ovlivnily posun prací do podzimních měsíců," konstatoval v interpelaci ministr dopravy.

"Neméně podstatný vliv na zprovoznění silnice I/15 pak budou mít klimatické podmínky. Zhotovitel i objednatel přijal technické opatření pro urychlení některých prací a předpokládají zprůjezdnění silnice I/15 na Tyršově mostě do konce roku 2015," odepsal Dan Ťok.

"Pohyb chodců po Tyršově mostě bude zajištěn dle stavu dokončení pochozích částí mostu - buď po nových konstrukcích Tyršova mostu, nebo po stávající provizorní lávce, která sloužila pro pohyb chodců po dobu výstavby," dodal ministr dopravy.

ČTĚTE: VIDEO + FOTO: Bude do konce roku 2015 fungovat Tyršův most v Litoměřicích?

Reklama

Hodnocení

3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře