Litoměřický Radniční zpravodaj je na pranýři. Na město míří žaloba

Eva Břeňová (vlevo). Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Eva Břeňová (vlevo). Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Litoměřice /KAUZA/ - Oficiální radniční periodikum města Litoměřice propadlo v hodnocení sdružení Oživení, které monitoruje v projektu Hlásná trouba kvalitu a vyváženost novin vydávaných městskými úřady. Navíc část opozičních zastupitelů přes nevládní občanské sdružení podalo žalobu na město, a to kvůli Radničnímu zpravodaji.

Reklama

Už v roce 2014 se ozývala kritika ze strany hnutí ANO Litoměřice (tehdy nebylo zastoupeno v zastupitelstvu města) na vedení radnice reprezentované ODS (Ladislav Chlupáč, Karel Krejza, Pavel Kejř atd.), že Radniční zpravodaj financovaný z městského rozpočtu a připravovaný Evou Břeňovou (v té době externistka městského úřadu, nyní zaměstnankyně) je po obsahové stránce nevyvážený a jednostranně propaguje vedení radnice (v té době v rukou zejména ODS).

Tehdejší vedení radnice to odmítalo, což na lednovém zastupitelstvu znovu zopakoval radní Pavel Kejř (ODS).

Na kvalitu Radničního zpravodaje se nezávisle v rámci celorepublikového šetření podívalo sdružení Oživení, které sestavuje žebříček a hodnocení novin vydávaných městskými úřady.

Celkové hodnocení zní: "Periodikum Radniční zpravodaj přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Poskytuje občanům hodně informací o aktivitách radnice i jejího vedení, poskytuje avíza o budoucích rozhodnutích radnice jen občas, většina článků o politice radnice mají jasného autora, slouží často jako nástroj pro účelovu prezentaci vedení radnice a vedení radnice je zobrazováno v rozumné míře," uvedlo Oživení.

Hodnoceno bylo 5 čísel vydaných v roce 2014. U čtyř z nich (únor, duben, červen, srpen) je hodnocení: "Radniční zpravodaj přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Přínáší relativně hodně informací o činnosti radnice a propaguje vedení radnice abnormálně často."

U pátého čísla ze září 2014 je hodnocení: "Radniční zpravodaj přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Přínáší relativně hodně informací o činnosti radnice a zmíňuje vedení radnice v relativně rozumné míře."

Index IRON periodika dosahuje hodnoty 0.08 %. Politická plocha v periodiku tvoří 54.44 % obsahu. V periodiku se vyskytuje dohromady 197 zmínek o vedení radnice. Reklama v periodiku zabírá 0.2 % z celkové plochy obsahu.

Žaloba na město

Mimo toto hodnocení se opoziční zastupitelé rozhodli podat žalobu na město. Spor se datuje k říjnu 2014. Vítězové komunálních voleb, zastupitelé ANO Litoměřice, poslali Evě Břeňové a starostovi města Ladislavu Chlupáčovi dopis, ve kterém žadali uveřejnění tiskové zprávy hnutí na webových stránkách města a v Radničním zpravodaji.

Žádost byla ze strany vedení města zamítnuta. Starosta Ladislav Chlupáč v listopadu 2014 písemně Petru Urbánkovi odpověděl, že tisková zpráva hnutí nebude uveřejněna. S odůvodněním, že jeho obsah by údajně měl být v rozporu s dobrými mravy.

"Podle tiskového zákona mají všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost právo dostat prostor k uveřejňování svých názorů na záležitosti obce v obecním periodiku. Zastupitelé se ve svém sdělení musí omezit na sdělení názoru na záležitost obce (nemůže se jednat primárně o "propagandu"), které musí být přiměřené (obsahem i rozsahem) a nesmí zasahovat do práv jiných osob (nesmí být např. hanlivé, nesmí vystavovat vydavatele periodika odpovědnosti za zásah do práv jiné osoby, musí být v souladu se zákonem a dobrými mravy apod.)," napsal Ladislav Chlupáč v odpovědi Petru Urbánkovi v listopadu 2014.

"Do Radničního zpravodaje měli po celou dobu jeho existenci přístup nejen radní, zastupitelé, zaměstnanci úřadu, příspěvkové organizace města, ale i zástupci neziskových organizací, kulturních spolků, sportovci a občané, když o to požádali. Po celou dobu jsme nezaznamenali jedinou stížnost na jeho podobu," uvedl dále v odpovědi Petru Urbánkovi loni na podzim litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.

"V prosincovém vydání periodického tisku Radniční zpravodaj tak zastupitelé své sdělení neobjevili. Požádali tedy ve smyslu § 11a tiskového zákona o uveřejnění doplňující informace, kdy opětovně žádali uveřejnění daného sdělení. Nebyli však úspěšní ani při tomto druhém pokusu. V únorovém vydání Radničního zpravodaje nebylo o jejich sdělení opět ani zmínky. Zastupitelům tak počala běžet 15 dní lhůta k podání žaloby, kterou se nyní soudní cestou domáhají uveřejnění uvedené doplňující informace," uvádí na stránkách Bez korupce sdružení Oživení.

Právní servis tohoto sdružení prostřednictvím advokátky Andrey Kohoutkové zajistil podání žaloby žalobců (zastupitelé ANO Litoměřice) na Město Litoměřice (žalovaný). Cílem je prosadit uveřejnění tiskové zprávy hnutí se zněním Litoměřice se změny nedočkaly. Zároveň žalovaný (Město Litoměřice) by po případné výhře žalobců byl povinen uhradit náklady řízení.

Redakce MojeLitoměřicko.cz požádala písemně o stanovisko starostu města Ladislava Chlupáče, místostarostu Karla Krejzu i tiskovou mluvčí (zaměstnankyně městského úřadu) Evu Břeňovou. Ta byla oslovena i SMS zprávou. Ani jeden z nich se k aktuálnímu vývoji kauzy nevyjádřil.

ČTĚTE: Radniční zpravodaj se změní. Už nemá být hlásnou troubou ODS

Reklama

Hodnocení

2 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře