Litoměřické horní nádraží čeká přestavba. Vznikne i zastávka u nemocnice?

Horní nádraží v Litoměřicích. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Horní nádraží v Litoměřicích. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Litoměřice - Kompletní rekonstrukce železniční stanice Litoměřice - Horní nádraží a vznik zcela nové zastávky Litoměřice - Nemocnice je v plánu v rámci revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa. Jenže město Litoměřice původní návrh odmítlo.

Reklama

Zcela nová dispozice Horního nádraží v Litoměřicích  a nová zastávka u nemocnice. S tím počítal projekt, který zpracoval IKP Praha a předložil ho k nahlédnutí a diskuzi litoměřickému odboru územního rozvoje.

Na základě zjištění MojeLitoměřicko.cz by horní nádraží mělo projít kompletní rekonstrukcí se zcela novým uspořádáním. Kromě zrušení několika kolejí a modernizaci, vybudování zcela nového přechodu pro chodce či osvětlení, stanice by navíc měla mít i nová protihluková opatření. Nové stavební úpravy by navíc měly lépy vyhovovat uličním potřebám v okolí vlakového nádraží. Počítalo se i se vznikem zastávky u nemocnice.

Jenže návrh na litoměřickém městském úřadě neprošel a projektant dostal nové připomínky k přepracování. Město si nadiktovalo podmínky, které de facto rozmetaly původní projekt.

A tak vznikla nová varianta, se kterou město i přes další připomínky předběžně souhlasí.

Konečná varianta?

Nejnovější varianta počítá se zachováním nástupiště před výpravní budovou. Nový přechod je situován na spojnici ulic Nezvalova – Resslova. Mezi tímto přechodem a přejezdem v ulici Osvobození je rozvinuto kolejiště vč. nových nástupišť.

V prostoru nádraží budou pouze tři koleje a tři nástupiště. Nástupiště č. 1 pro vlaky Litoměřice – Lovosice, nástupiště č. 2 pro průjezdné vlaky. Nástupiště
č. 3 bude vyhrazeno pro mimořádné příležitosti. Pouze přístup na nástupiště č. 3 je spojen s přechodem průjezdné koleje. Pro zkrácení přístupů k nástupištím jsou navrženy nové přístupové chodníky od přilehlých ulic a od nového přechod trati.

Pro překonání výškového rozdílu mezi tratí a Nerudovou ulicí jsou navržena schodiště a bezbariérové rampy. Nové přístupové chodníky k přechodu trati budou propojeny značenými přechody vozovek v ul. Teplická a Nerudova. S novým přechodem Teplické se počítá také v místě průchodu do ul. Třebízského.

Přechod do ul. Resslova bude upraven později z důvodu stávající budovy skladu a nákladová rampa, které jsou v soukromém vlastnictví. Dále projektant předpokládal zřízení nového chodníku od nástupišť do ul. Osvobození ke
stávajícímu přejezdu. To ale vyžaduje rozšíření stávajícího žel. přejezdu a vybudování nového chodníku podél ul. Osvobození směrem k ul. Nerudova a Liberecká s novými přechody vozovek.

"Vzhledem k ceně nového zabezpečovacího zařízení (cca 12 mil.) přejezdu jsou však tyto úpravy mimo finanční možnosti akce rekonstrukce nádraží. Související stavba „revitalizace“ však s rekonstrukcí zabezpečení přejezdu uvažuje, proto by příp. jeho rozšíření bylo vhodné přesunout do této stavby," stojí ze zápisu komise územního rozvoje, který má redakce k dispozici.

V něm se dále píše: Členové komise byli seznámeni s průběhem uvedeného jednání a kvitovali posun vývoje přípravy rekonstrukce horního nádraží v Litoměřicích. S ohledem na stupeň přípravy stavby a akceptování připomínek města – městského architekta, se jeví jako reálné, že dlouholetý problém – potřeba vybudovat přechod přes kolejiště v prostoru horního nádraží, bude vyřešen. Omezení počtu kolejí a vybudování nových nástupišť přispěje k lepšímu začlenění celého prostoru železniční trati a nádraží do organismu města a zlepší jeho vnímání občany města."

Reklama

Hodnocení

2 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře