Litoměřicím může vzniknout škoda až 100 milionů, varuje Petr Urbánek z ANO

Plechové haly B a C na výstavišti Zahrada Čech. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Plechové haly B a C na výstavišti Zahrada Čech. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Litoměřice - Nová kauza na obzoru. Litoměřičtí radní schválili před loňskými Vánoci změnu nájemní smlouvy výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvu k ochranným známkám stejnojmenných výstav. Podle opozičního zastupitele Petra Urbánka (ANO) může městu vzniknout až 100 milionová škoda a dopisem vyzval starostu Ladislava Chlupáče (ODS), aby pozastavil usnesení rady města.

Reklama

O co jde? Rada města 17. prosince 2015 schválila aktualizaci nájemní a licenční smlouvy na pronájmu areálu výstaviště Zahrady Čech a užívání ochranných známek spojených s pronájmem tohoto areálu se společností Zahrada Čech s.r.o.

Společnost je půl na půl vlastněna Městem Litoměřice a společností EXPO CZ.

"Na závažné porušování nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech jsme dlouhodobě poukazovali. Nyní schválené změny na mě působí dojmem snahy tato porušení nájemní smlouvy dodatečně legalizovat," uvedl pro MojeLitoměřicko.cz Petr Urbánek (ANO).

Podle opozičního zastupitele, který si vyžádal znění schválené nájemní smlouvy (redakce ji má k dispozici - pozn.red.) jsou změny oproti schválené smlouvě z roku 2011 tyto:

Byla zrušena povinnost společnosti Zahrada Čech s.r.o. provést technické zhodnocení areálu výstaviště. "V nabídce společnost EXPO přislíbila investice do technického zhodnocení ve výši cca 120-140 mil. Kč, tzn. městu může vzniknout škoda ve výši přesahující 50 mil. Kč (při zohlednění 50% spoluvlastnictví společnosti Zahrada Čech)," specifikoval Petr Urbánek.

"Společnost Zahrada Čech již není povinna hradit údržbu a opravy do 1 mil. Kč za každou jednotlivou opravu. Městu mohou vzniknout dodatečné náklady na údržbu a opravy areálu výstaviště Zahrada Čech v řádu desítek milionů Kč za zbývajících 17 let nájmu," uvedl Petr Urbánek.

Podle litoměřického zastupitele nájemné se nově nezvyšuje o inflaci, pokud je inflace nižší než 1%. "Což v součtu za zbývajících 17 let nájmu může znamenat snížení celkových příjmů z nájemného v řádu milionů Kč. Dále Město Litoměřice nemůže nájemní smlouvu vypovědět z důvodu nerealizace technického zhodnocení, tzn. je po 20 let prakticky nevypověditelná," konstatoval Petr Urbánek.

A nakonec: "Minimální garantovaná doba trvání výstavy Zahrada Čech se snížila z 9 na 7 dnů a Tržnice Zahrada Čech z 5 na 3 dny, tzn. možnost snižování rozsahu hlavní činnosti výstavnictví na úkor jiných aktivit v areálu Zahrada Čech," popsal změny ve smlouvě zastupitel.

"V důsledku těchto změn nájemní smlouvy může městu vzniknout škoda ve výši až 100 milionů Kč. Jsem proto velice zvědav, jak radní zdůvodní toto svoje rozhodnutí občanům města," dodal pro MojeLitoměřicko.cz Petr Urbánek.

Redakce požádala písemně o vyjádření kromě mluvčí města Evy Břeňové i starostu Ladislava Chlupáče a místostarostu Karla Krejzu, který je zástupce Města pro výkon práv společníka společnosti Zahrada Čech s.r.o. MojeLitoměřicko.cz ani po týdnu odpověď neobdrželo.

ČTĚTE: Opoziční ANO Litoměřice požaduje audit pronájmu výstaviště Zahrada Čech

Kauza Zahrada Čech. Město z rozpočtu uvolní miliony do výstaviště

Reklama

Hodnocení

3 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře