Libochovice za čtyři roky investovaly do rozvoje města desítky milionů korun, i z dotací

Jana Holá. Foto: archiv MojeLibochovice.cz
Jana Holá. Foto: archiv MojeLibochovice.cz

Libochovice - Realizované investiční projekty za desítky milionů korun za přispění dotací má na svém kontě za uplynulé čtyři roky vedení Libochovic. Třeba zateplení mateřské a základní školy nebo stále probíhající rekonstrukce chodníků a cest k zámku.

Reklama

"Na počátku období bylo zapotřebí vypracovat vnitřní směrnice, které určují postup prací jednotlivých pracovníků města a zaručují lepší chod městského úřadu, včetně kontrolního systému, oběhu účetních dokladů atd. Že to přináší ovoce jsme se přesvědčili při průběžném auditu hospodaření města, který právě proběhl. Bez nedostatků," uvádí libochoviská starostka Jana Holá.

"Uzavřela se nová, pro město výhodnější, smlouva na pojištění majetku města a jeho odpovědnosti. Zřídila se Městská policie z důvodu zlepšení bezpečnosti a pořádku ve městě, dodržování Obecně závazných vyhlášek, které také byly nově schváleny," rekapituluje uplynulé období libochovická starostka.

"Vzhledem k tomu, že město získává finanční prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši zhruba milionu korun, rozhodlo se o tom, že částka bude rozdělena na sportovní a kulturní aktivity spolků a organizací, které zde působí. Částí i na bezpečnost ve městě. Kromě toho sportovní, kulturní a zájmové organizace získávají na svou činnost dále finanční prostředky na činnost z rozpočtu města," říká Jana Holá.

"Dále se snažíme o rozšíření kulturních akcí ve městě, například akce pro děti jak v KS U Tří lip, ale i v městském parku, pořádáme Městský ples, který má úspěch, pravidelné taneční odpoledně, divadelní představení a další. Navázali jsme spolupráci s německým městem Lunzenau, se kterým bychom i nadále chtěli pořádat společné akce podorované finančními prostředky plynoucí z přeshraniční spolupráce – Euroregion Erzgebirge," vysvětuje starostka.

"Co se týká odpadového hospodářství, snažíme se navyšovat počet kontejnerů na tříděný odpad, k dispozici je ve sběrným dvoře kontejner na bioodpad zdarma, nově je zaveden kontejner na textil a elektrozařízení, baterie. Snažíme se ve městě a místních částech udržovat veřejná prostranství, podařilo se nám získat větší počet pracovníků z Úřadu práce, na které získáváme i finanční dotační prostředky," dodává starostka Libochovic Jana Holá.

ČTĚTE:  Rozpočet města Libochovic má kladný výsledek, dluhy nejsou

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře