Kauza Volvo: Lovosická radnice nezákonně schválila změnu územního plánu?

Vizualizace Volvo Truck Czech. Foto: EIA/KÚ ÚK
Vizualizace Volvo Truck Czech. Foto: EIA/KÚ ÚK

Lovosice - Vleklý spor o výklad územního plánu v Novém Klapý v Lovosicích se dostal do nové fáze. Krajský úřad totiž dal za pravdu nespokojeným občanům, kteří bojují proti zamýšlené výstavbě kamionového centra Volvo Truck Czech.

Reklama

"Z celého dění kolem výstavby centra je zřejmé, že se bezohledně porušuje právo na čisté životní prostředí. Stavební úřad, který není podřízen městskému úřadu, má pravomoc v takovém případě stavbu nepovolit a nevydat stavební povolení," uvedla Aloisie Urbanová, jedna z odpůrkyň chystané stavby.

Jí a dalším z občanského sdružení nyní dává za pravdu krajský úřad. "Po předběžném posouzení podnětu a dále pak odpovídajících podkladových materiálů dospěl krajský úřad k závěru, že lze mít důvodně za to, že část Územní plán Lovosice, týkající se regulace využití plochy Z18 na pozemku p.č. 2500/1 v k.ú. Lovosice, byla vydána v rozporu s právními předpisy," stojí v usnesení odboru územního plánování a stavebního řádu na krajském úřadě.

"Krajský úřad obdržel odvolání občanského sdružení dne 16.7.2013, přičemž toto bylo následně doplněno dne 30.9.2013. Jelikož odvolatel mimo jiné napadl rovněž i závazná stanoviska dotčených orgánů, musel úřad tato v souladu se správním řádem postoupit k posouzení příslušným nadřízeným správním orgánům," uvedla krajská mluvčí Magdalena Hanáčková.

"Po dobu, po kterou tyto orgány budou závazná stanoviska posuzovat, neběží lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci. Odpověď těchto orgánů jsme zatím neobdrželi. Po jejich obdržení bude odvolací řízení pokračovat," dodala.

Kraj vidí pochybení lovosické radnice v tom, že občany obešla.

"Pokud po projednání návrhu územního plánu s veřejností dojde k tzv. podstatné úpravě jeho obsahu, je třeba takto upravený návrh znovu veřejně projednat, resp. seznámit veřejnost i dotčené správní orgány s provedenými podstatnými úpravami. Pokud k takovémuto opakovanému veřejnému projednání nedojde, jedná se o porušení stavebního zákona," konstatovala mluvčí kraje Magdalena Hanáčková.

Ta dále uvedla: "Na základě podnětu občanského sdružení a následného předběžného posouzení celé věci vznikla důvodná pochybnost o tom, zda dotčená část územního plánu byla projednána zákonným způsobem, resp. zda v daném konkrétním případě nešlo právě o podstatnou úpravu návrhu územního plánu, která nové projednání s veřejností vyžadovala. Tyto otázky budou předmětem zahájeného přezkumného řízení."

Spor o územní plán

"Ty kamiony tady nechceme. Navíc tu podle územního plánu ani nemají být. Potvrdil nám to v srpnu 2012 i Petr Vávra za zhotovitele územního plánu Lovosic, který konstatoval, že je umístění Volva nepřípustné," konstatovala Aloisie Urbanová. Ta odmítá i interpretaci územního plánu dnes již bývalého radního Lovosic Jana Hrdičky, který jakákoliv pochybení odmítal.

"Zastupitelé v září 2012 sice schválili formou opatření obecné povahy územní plán Lovosic, ale ta část v Novém Klapý se nezměnila. I nadále zůstává platný územní plán 
z roku 2008. Občanské sdružení odmítá výstavbu Volva, protože stavba nepatří do smíšené zóny," dodala Aloisie Urbanová.

ČTĚTE: Jan Hrdlička rezignoval na post radního města Lovosice

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře