Kauza noviny. Je šance rozklíčovat hospodaření nemocnice?

Vladimír Kestřánek je zodpovědný za ekonomiku nemocnice. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Vladimír Kestřánek je zodpovědný za ekonomiku nemocnice. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Litoměřice - Městská nemocnice v Litoměřicích je příspěvkovou organizací a má větší roční rozpočet než město. Ve správní radě i v dozorčí radě sedí zastupitelé města, někteří jsou i radními. Přitom rada města jmenuje členy správní a dozorčí rady.

Reklama

Zacykleno. Tak lze pojmenovat stav, ve kterém se nachází vedení nemocnice a vedení města. Na současné kauze předplatného novin za 975 tisíc korun ročně lze ukázat, jak je nesnadné rozklíčovat hospodaření příspěvkové organizace. Ta je financována z veřejných peněz - prostřednictvím zdravotních pojišťoven, státních, evropských a městských dotací.

Přitom není snadné zjistit, jak nemocnice nakládá s finančními prostředky. Za co je utrácí - zda jsou vynaloženy účelně a v jaké výši.

"To, jak nemocnice hospodaří (zda např. neplatí moc za elektřinu, jestli by nemohla nakupovat levněji jídlo, teplo, vodu… či třeba noviny), by mělo být v prvé řadě aktivitou jejich zřizovatelů," uvedl pro MojeLitoměřicko.cz mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), ministerstvo zdravotnictví i financí tvrdí, že nemají zákonnou pravomoc kontrolovat městskou nemocnici. "Kontrola hospodaření nemocnice není v gesci ministerstva financí, ale v gesci zřizovatele (v tomto případě tedy města Litoměřice) a také krajského úřadu," sdělil mluvčí ministerstva Radek Ležatka.

Město: Kontroly dělá dozorčí rada

Ovšem Krajský úřad Ústeckého kraje to vidí jinak. "Nejsme oprávněni kontrolovat hospodaření příspěvkové organizace obce, s výjimkou přezkumu hospodaření obce a to na žádost obce či vyúčtování dotací z rozpočtu kraje. Veřejnosprávní kontrolu vykonává zřizovatel, v tomto případě tedy město Litoměřice," řekla na dotaz MojeLitoměřicko.cz mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Z toho vyplývá, že audit hospodaření Městské nemocnice v Litoměřicích může zadat pouze město Litoměřice, resp. rada města a potažmo zastupitelstvo města.

Ovšem podle litoměřické mluvčí to není nutné. "Hospodaření nemocnice je trvale kontrolováno jejím zřizovatelem, a to prostřednictvím dozorčí rady nemocnice," reagovala na dotaz MojeLitoměřicko.cz Eva Břeňová.

Ta se odkazuje na běžné kontroly hospodaření nemocnice, které považuje za dostatečné. "Přehled o provedených kontrolách je každoročně součástí výročních zpráv nemocnice, které jsou veřejnosti dostupné na jejích webových stránkách. Kontroly plánuje oddělení kontroly a vnitřního auditu Městského úřadu Litoměřice. Příští kontrola hospodaření by měla proběhnout zřejmě v polovině roku 2015," dodala Eva Břeňová.

Lončák, Kestřánek, Grund, Vysoudil, Sadil...

Nyní se podívejme, kdo tvoří vedení nemocnice. Ve správní radě sedí Radek Lončák (ODS), Vladimír Kestřánek (ČSSD) a Leoš Vysoudil (ODS).

Všichni tři jsou zastupitelé města, Lončák s Kestřánkem i radními města. Tak jako Pavel Grund (ČSSD). Je to přitom rada města, která jmenuje členy správní a dozorčí rady.

Dozorčím orgánem je dozorčí rada, kterou v současnosti tvoří: Pavel Grund, Miroslav Jiránek, Martin Bukvář, Vladislav Procházka, Jana Štěrbová, Iveta Zalabáková.

Aby bylo radou města rozhodnuto o auditu nemocnice, museli by o tom hlasovat i Lončák, Kestřánek a Grund. Všichni tři jsou přitom ve vedení nemocnice.

V době uzavření předplatného Litoměřického deníku na podzim 2012 zhruba za 548 tisíc korun ročně bylo složení správní rady následující: Stanislava Pánová, Vladimír Kestřánek, Leoš Vysoudil.

V dozorčí radě seděl Radek Lončák, Jan Szántó, Daniel Sadil, Vladislav Procházka, Jana Štěrbová, Martin Bukvář.

ČTĚTE: Litoměřická nemocnice brečela, že jí chybí peníze. Přitom utrácela za noviny

Kauza nemocnice. Co říkají ministerstva a VZP na odběr novin za 975 tisíc korun?

Reklama

Hodnocení

4.5 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře