Kauza nemocnice. Co říkají ministerstva a VZP na odběr novin za 975 tisíc korun?

Nemocnice v Litoměřicích. Foto: archiv VSČR
Nemocnice v Litoměřicích. Foto: archiv VSČR

Litoměřice - Jak funguje kontrola hospodaření nemocnic? MojeLitoměřicko.cz zjišťovalo u ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojištovny (VZP), jak se dívají na odběr novin Městskou nemocnicí v Litoměřicích za téměř milion korun.

Reklama

Ministerstvo zdravotnictví

Za ministerstvo zdravotnictví odpovídá mluvčí Štěpánka Čechová:

Je standardní, že veřejná nemocnice platí za odběr denního tisku 975 000 korun ročně?

Tato nemocnice není přímo řízenou organizací ministerstva a dotaz tedy patří na vedení nemocnice, případně na město jako zřizovatele a příslušný kraj, tedy Krajský úřad Ústeckého kraje, který dle zákona má kontrolní pravomoci.

Kdy byl naposledy prováděn nezávislý audit ze strany Ministerstva zdravotnictví?

Městská nemocnice v Litoměřicích je organizací zřízenou městem Litoměřice. V rámci Integrovaného operačního programu je příjemcem jednoho projektu na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení v rámci 13. výzvy, který je v současné fázi ve druhé etapě a pomalu se blíží svému ukončení. Projekt probíhá v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a i v souladu se zákonnými předpisy. Žádná veřejnosprávní kontrola tedy není ze strany MZ v tuto chvíli vedena.

Není toto zjištění důvodem, aby do Městské nemocnice v Litoměřicích přišli auditoři?

Toto by mělo být zájmem města jako zřizovatele a v případě podezření s nehospodárným nakládáním s penězi, které hradily nemocnici zdravotní pojišťovny, pak příslušných zdravotních pojišťoven.

Ministerstvo financí

Za ministerstvo financí odpovídá mluvčí Radek Ležatka:

Je standardní, že veřejná nemocnice platí za odběr denního tisku 975 000 korun ročně?

Kontrola hospodaření nemocnice není v gesci Ministerstva financí, ale v gesci zřizovatele (v tomto případě tedy města Litoměřice) a také krajského úřadu.

Kdy byl naposledy prováděn nezávislý audit ze strany Ministerstva financí?


Ministerstvo financí není oprávněno vykonávat audit hospodaření Městské nemocnice v Litoměřicích. Může kontrolovat pouze dotace ze státního rozpočtu či Evropských fondů.

Není toto zjištění důvodem, aby do Městské nemocnice v Litoměřicích přišli auditoři?

Audit hospodaření nemocnice je v kompetenci krajského úřadu, může si ho také zadat zřizovatel - město Litoměřice.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Za VZP odpovídá mluvčí Oldřich Tichý.

Je standardní, že veřejná nemocnice platí za odběr denního tisku 975 000 korun ročně?

Poskytují péči klientům VZP v souladu s uzavřenými smlouvami a platnou legislativou

Kdy byl naposledy prováděn nezávislý audit ze strany zdravotní pojišťovny (VZP), resp. jak je nemocnice ze strany VZP kontrolována, zda finance pojištěnců jsou účelně vynakládány?

Účtují VZP úhrady za péči poskytnutou jejím klientům v souladu s uzavřenými smlouvami a platnou legislativou.

Není toto zjištění důvodem, aby do Městské nemocnice v Litoměřicích přišli auditoři?

To, jak nemocnice hospodaří (zda např. neplatí moc za elektřinu, jestli by nemohla nakupovat levněji jídlo, teplo, vodu… či třeba noviny), by mělo být v prvé řadě aktivitou jejich zřizovatelů. Ještě jednou ale opakuji - VZP nemá k provádění takto zaměřených kontrol naprosto žádnou pravomoc.

ČTĚTE:  Litoměřická nemocnice brečela, že jí chybí peníze. Přitom utrácela za noviny

Reklama

Hodnocení

3.67 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře