Kauza Geotermální projekt: Za 9 let výdaje vystoupaly přes 45 milionů

Litoměřice, náměstí. Foto: archiv Wikipedia.org
Litoměřice, náměstí. Foto: archiv Wikipedia.org

Litoměřice - Přes 45 milionů korun jsou výdaje v souvislosti s přípravou geotermálního projektu Litoměřice v letech 2004-2013 v rámci rozpočtu města Litoměřice. Projekt je přitom stále nefunkční.

Reklama

Jen za studie město vyplatilo 2 382 717 korun. Za externí konzultační služby 6 421 526 korun. Mzdové náklady činily 2 137 033 korun. Cestovné 17 974 korun. Finanční vklad do 1. Geotermální Litoměřice a.s. 10 000 000 korun. A jiné nespecifikované výdaje 24 197 204 korun.

Dohromady 45 156 454 korun.

"Výdaje na geotermální projekt je nutné rozdělit na dvě základní části," konstatuje Dana Svobodová, vedoucí Oddělení projektů a strategií litoměřického městského úřadu. Ten na základě žádosti o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odtajnil ekonomickou stránku kontroverzního projektu.

"Výdaje na přípravu a realizaci průzkumného vrtu(2004-2007), který byl proveden v letech 2006-2007. Tento průzkumný vrt byl nezbytnou podmínkou pro ověření možnosti využívat geotermální energii v lokalitě Litoměřice a byl financován z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu (vlastní vrt + měření) a Ministerstva životního prostředí (geofyzikální a geotermální průzkum). Vzhledem k úspěšné realizaci a potvrzení vhodnosti lokality, odkoupilo město Litoměřice tento vrt v hodnotě 73 milionů korun,vč. geofyzikálního a geotermálního průzkum v hodnotě 2 miliony Kč, za 21 420 miliony Kč. Tento vrt bude využit jako hlavní monitorovací vrt pro plánované hluboké vrty zejm. ke sledování mikroseismicity a k přesnému zaměření směřování vrtů a tvorbě podzemního výměníku," sděluje Dana Svobodová.

"Výdaje na přípravu geotermálního projektu (2008-současnost). Tyto výdaje byly vynaloženy na přípravu nezbytných studií, analýz, projektové dokumentace, povolení, konzultace s domácími a zahraničními konzultanty, mzdy a od roku 2011 také na provoz akciové společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., které jsou s přípravou takto unikátního a nákladného projektu spojeny. Všechny tyto výdaje budou následně započítány do vlastního kapitálu, který město bude vkládat do realizace geotermálního projektu, jež jsou důležitým údajem pro hodnotitele projektu," pokračuje Dana Svobodová z litoměřického městského úřadu.

Město Litoměřice pro projekt geotermálního vrtu obdrželo dvě dotace. "V roce 2006 byl zpracován podrobný geofyzikální a geotermální průzkum, jehož objednatelem bylo Ministerstvo životního prostředí a nositelem odborná firma, která průzkum realizovala. 100% dotace byla tedy přidělena zpracovateli, nicméně výsledky byly potřebné pro další práce na přípravě GTE projektu pro město Litoměřice, a je tudíž v jistém smyslu možné tuto dotaci považovat za příjem města, resp. za uspořený náklad, který by městu jinak vznikl," tvrdí Dana Svobodová.

Podle vedoucí odboru projektů a strategií zásadním krokem pro přípravu geotermálního projektu byla realizace průzkumného vrtu PVGT-LT 1, jehož pořizovací náklady byly zhruba 73 mil Kč (bez DPH) a město jej následně
odkoupilo za částku 21 420 000 korun. "Město tak získalo majetek za méně jak 1/3 jeho reálných pořizovacích nákladů, což lze opět považovat za příjem města min. v tom smyslu, že s tímto majetkem může volně nakládat a v případě potřebyho prodat (samozřejmě nelze předjímat, jakou hodnotu by v dané chvíli tento vrt měl)," konstatuje Dana Svobodová.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře