FOTO. Je nový kruháč na Vojtěšském náměstí nebezpečný? ŘSD to odmítá

Výstavba okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Výstavba okružní křižovatky na Vojtěšském náměstí. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Litoměřice - Nově budovaná okružní křižovatka u Severky v Litoměřicích je prý nebezpečná. Alespoň podle zastupitele za ANO Vladimíra Matyse. "Nepovažujeme křižovatku za nebezpečnou," řekla pro MojeLitoměřicko.cz mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Reklama

"Křižovatka na litoměřickém Vojtěšském náměstí je součástí dopravně inženýrských opatření po dobu uzavírky silnice I/15 na Tyršově mostě v době jeho opravy.  Její úprava je vyvolána nutností zajistit plynule průjezdnou objízdnou trasu pro všechny druhy dopravy," vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová důvod, proč se nový "kruháč" u Severky buduje. "Oprava mostů je časově náročná a uzavírka bude trvat přibližně 10 měsíců."

"Po převedení dopravy ze silnice I/15 na objízdnou trasu lze na Vojtěšském náměstí očekávat až trojnásobné zvýšení intenzity dopravy. Tomuto dopravnímu zatížení stavebně technický stav původní křižovatky neodpovídal, z toho důvodu dochází k její přestavbě," řekla Nina Ledvinová.

Podle mluvčí ŘSD původní okružní křižovatka měla vnější průměr 22 m, středový ostrůvek byl vytvořen příčnými prahy a vodícími deskami. "Při průjezdu nákladních vozidel docházelo k najíždění na přilehlé chodníky, respektive do prostoru středového ostrůvku, přes příčné prahy. Povrch vozovky byl lokálně deformovaný a poškozený," připomněla.

A tak došlo při projektování k zásadní změně. "Nová okružní křižovatka je navržena přibližně na místě původní křižovatky. Návrhové prvky nové okružní křižovatky jsou normové a dochází k významnému zlepšení parametrů křižovatky," uvedla Nina Ledvinová.

Vnější průměr upravené okružní křižovatky je 34 m, jízdní pruh šířky 6m, dlážděný prstenec šířky 1,5 m. Větve křižovatky jsou plynule napojeny na stávající komunikace.

"Tvar a poloha okružní křižovatky jsou voleny s ohledem na místní podmínky tak, aby se vyloučil tečný průjezd křižovatkou. Větve křižovatky ve směru II/261 (ulice Mrázova a Vojtěšské náměstí) umožňují průjezd nákladních vozidel s návěsem nebo přívěsem, větve křižovatky do ulic Liškova a České armády umožňují průjezd nákladních vozidel bez návěsu nebo přívěsu.  V rámci zpracování projektu byly vlečné křivky prověřeny programem Auto TURN," vysvětlila mluvčí ŘSD.

"Komunikace pro chodce v rámci projektu respektují původní trasy.  Z hlediska bezpečnosti chodců je příznivé, že zamezením přímého průjezdu křižovatkou dojde ke snížení rychlosti vozidel," sdělila mluvčí ŘSD a pokračovala. "V místech, kde to prostorové podmínky dovolovaly, byly do projektu zapracovány prvky zvyšující bezpečnost chodců na přechodech, jako jsou dělící ostrůvek v ulici Liškova a vysazená chodníková plocha v ulici České armády."

"Mimo to byl návrh okružní křižovatky zpracován oprávněným projektantem a v rámci zpracování projektu konzultován a schválen příslušnými orgány Policie ČR. Proto Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako investor stavby, nepovažuje křižovatku za nebezpečnou," konstatovala Nina Ledvinová.

Podle mluvčí řidiči však musí přizpůsobit jízdu a rychlost nejen bezpečnosti silničního provozu, ale i intenzitě dopravy a místním podmínkám trasy, kterou bude objížďka po dobu opravy mostů vedena. "Své chování okolnostem silničního provozu musí však přizpůsobit i chodci," doplnila.

Podle Niny Ledvinové variantně bylo zvažováno provizorně obnovit dřívější průsečnou křižovatku se světelnou signalizací, bylo však zjištěno, že toto uspořádání nezajišuje bezpečné rozhledy, kterým brání budovy stojící v blízkosti vozovky.

"To byl také jeden z důvodů, proč byla průsečná křižovatka v minulosti změněna na malou okružní křižovatku.  Zamítnuta byla rovněž instalace dopravních zařízení, která jsou náchylná k poškození či posunutí a ve svém důsledku by pak byla příčinou neprůjezdnosti okružní křižovatky a možného kolapsu dopravy do doby odstranění takto vzniklých překážek z prostoru okružní křižovatky," uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

"Na základě uvedených faktů proto opět žádáme řidiče i chodce, aby po dobu trvání objízdné trasy, kdy bude na Vojtěšském náměstí vyšší intenzita osobní i nákladní dopravy, věnovali provozu zvýšenou pozornost a v zájmu ochrany zdraví a majetku dbali maximální opatrnosti,"
dodala Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD, tedy investora.

Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky

Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky

Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky
Křižovatka u Severky

Reklama

Hodnocení

1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře