Bude do voleb pronajmuta nemocnice v Litoměřicích? Kritéria tendru budí pochybnosti, naznačuje opozice

Nemocnice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Nemocnice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

LITOMĚŘICE - Ještě před podzimními kmunálními volbami 2018 pravděpodobně plánuje stávající litoměřická koalice prosadit pronájem - pacht - akciové společnosti Nemocnice Litoměřice.

Reklama

Bod, který přesně zní: Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a. s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018, je naplánován na mimořádné zastupitelstvo města.

To se koná 1. března 2018.

Zastupitelé města k rozhodování mají k dispozici obsáhlý materiál o zhruba sto stranách.

Jinými slovy mají posvětit podmínky výběrového řízení, které připravilo současné vedení města.

"Pronájem je extrémně výhodný, 560 lůžek a obrat 700 milionů vylučuje konkurenci a aby se do toho vešla Penta, je možno brát tento obrat pouze v době po vzniku společnosti," tak hodnotí kritéria plánovaného výběrového řízení oslovený manažer ve zdravotnictví, který si nepřál být jmenován.

Právě Penta Investments, resp. Penta Hospitals CZ, usiluje o získání litoměřické nemocnice. A všeobecně se spekuluje, že město údajně připravuje výběrové řízení tak, aby ho vyhrála právě Penta.

DOPORUČUJEME: Církev má zájem o provozování nemocnice v Litoměřicích

"Penta vznikla v roce 2015 a tím by to nesplnila. Tak je tam výjimka pro nově vzniklé subjekty," zhodnotil odborník ve zdravotnictví parametry výběrového řízení vyplývající z dokumentu, který získali zastupitelé města.

"Posudek je udělán metodou, předpokládám výnosovou, aby dali co nejméně. Společnost s vlastním kapitálem přes 800 milionu se pronajme za 5 ročně a až bude třeba udělat investici, zaplatí to akciová společnost. Například topení, zateplení atd. Myslím, že jsem neviděl nic jiného než investici 10 milionu ročně, ale pokud to nebude přesně specifikováno, je investicí skoro vše, třeba auta pro management," konstatoval oslovený manažer ve zdravotnictví.

Návrh pronájmu nemocnice v Litoměřicích prostudoval i opoziční zastupitel Petr Urbánek z ANO. Ten napsal otevřený dopis starostovi města Ladislavu Chlupáčovi a předsedovi představenstva Nemocnice Litoměřice Radku Lončákovi (oba ODS).

Urbánek se pozastavuje nad tím, že "v předložených materiálech zcela chybí odůvodnění, proč Město Litoměřice není schopno pokračovat v provozování nemocnice jako dosud a proč se rozhodlo převést provozování nemocnice na jiný soukromý subjekt."

DOPORUČUJEME: Ústecký kraj chce vstoupit do nemocnice v Litoměřicích

Penta na nákupech. Získá jako první v kraji nemocnici v Litoměřicích?

"V předložené zadávací dokumentaci se uvádí, že pachtovní smlouva bude uzavřena na 20 let a „Zadavatel trvá na zachování péče ve stávající kvalitě a rozsahu, a to po dobu 5 let“. Jakým způsobem zajistí vedení společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a Rada města Litoměřice, zachování nezbytné zdravotní péče pro občany města i po uplynutí 5 let? Nemůže hrozit riziko, že soukromý provozovatel uzavře po uplynutí této lhůty ztrátové obory, jež jsou dnes dotovány z příjmů ziskových oborů, a občané města budou odkázáni na dojíždění jinam?" zeptal se zastupitel Urbánek.

Ten se pozastavil i nad finanční hotovostí nemocnice.

"V zadávací dokumentaci je uvedeno, že pachtýř/nájemce po uzavření smlouvy o pachtu závodu převezme celé zdravotnické zařízení včetně veškerého jeho věcného vybavení. Není však zcela zřejmé, zda pachtýř převezme i hotovost na bankovních účtech nemocnice ve výši 146 mil.Kč (stav dle poslední zveřejněné rozvahy k 31.7.2017 v řádcích termínované vklady dlouhodobé a krátkodobé a běžný účet). Žádám proto o informaci jaká byla výše hotovosti na bankovních účtech nemocnice k 31.12.2017, zda bude veškerá tato hotovost předmětem pachtu závodu a pokud nikoli, tak jakým způsobem plánuje vedení Nemocnice Litoměřice, a.s. a Rada města Litoměřice naložit s takto vysokou hotovostí."

I Petr Urbánek upozornil na to, že kritéria výběrového řízení příliš neumožňují vybírat z více uchazečů.

"Tato podmínka (provozování minimálně 3 nemocnic s kapacitou minimálně 560 lůžek) na mě působí dojmem, že mohla být ušita na míru předem vybranému zájemci, aby snížila konkurenci ve výběrovém řízení. Navrhuji proto změnu této podmínky z mínimálně 3 nemocnic na minimálně 1 nemocnici," dodal zastupitel města.

DOKUMENT: Dopis s dotazy Petra Urbánka

Reklama

Hodnocení

4.83 hvězdiček / Hodnoceno: 6x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře