Audit města Lovosice: Problémové projekty i nadměrné výdaje do ASK

Radnice v Lovosicích. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz
Radnice v Lovosicích. Foto: archiv MojeLitoměřicko.cz

Lovosice - Revitalizace Pfannschmidtovy vily a z ní vyplývající dluhová zátěž bude podle auditu dusit v následujících letech rozpočet města Lovosice. Dalším problémovým bodem jsou peníze vynakládané na činnost ASK a prakticky nulová kontrola hospodaření ze strany města.

Reklama

"Za závažné považujeme to, že výsledkem kumulace sald příjmů a výdajů za roky 2010 až 2014 je schodek -59 mil. Kč. (...) Za závažný závěr z této analýzy lze považovat především významný nárůst závazků v posledních třech letech a to z 19,6 mil. Kč v roce 2012 na 95,6 mil. Kč k 30.9.2014," stojí mj. v auditu, který si nechalo zadat nové vedení města Lovosice.

Ten vypracovala brněnská firma Kreston A&CE Consulting. Cílem auditu bylo identifikovat minulé transakce s významnými důsledky do budoucího hospodaření a majetku města Lovosice.

Auditorská firma provedla tzv. srovnávací analýzu, v rámci které vybrala devět srovnatelných měst dle počtu obyvatel jako mají Lovosice. Srovnávací údaje byly použity z veřejně dostupných zdrojů.

Závěry auditu

Ze srovnávací analýzy vyplynuly následující podstatné závěry, které auditor popsal v bodech:

1) Město hospodaří s celkově vyššími příjmy, ale též vyššími výdaji, než byl průměr srovnávaných měst.

2) Saldem příjmů a výdajů za roky 2010 - 2014 je schodek ve výši 58 mil. Kč a tento je ze všech srovnávaných měst nejvyšší.

3) Zadlužení města Lovosice není ze srovnávaných měst sice v absolutní částce nejvyšší, tendence k zadlužování je však od roku 2012 velmi výrazná. Tento závěr považujeme za nejdůležitější zjištění.

4) Podle našeho názoru ekonomický stav města Lovosice k 30.9.2014 byl nejvíce ovlivněn akcí Revitalizace Pfannschmidtovy vily a to proto, že dluhová zátěž zůstává z této akce ve výši cca 50 mil. Kč. Splátky přijatých úvěrů budou trvat až do roku 2023, resp. 2024 a budou odčerpávat z rozpočtu Města sumu převyšující 5,5 mil. Kč ročně.

5) Výdaje Města na sport a volnočasové aktivity jsou dlouhodobě vyšší než u srovnávaných měst.

Problémové ASK

Právě peníze města směřující do ASK se auditorské firmě nelíbí: "Přes každoročně vynakládané značné prostředky Městem na aktivity ASK nemá Město prakticky žádný přehled o účelnosti využití těchto prostředků."

"Hospodaření ASK se tak musí jevit z pohledu Města jako značně zastřené. Peníze pro ASK na činnost oddílů jsou poskytovány formou darovací smlouvy, která v principu neumožňuje kontrolu účelnosti. Darovací smlouva z 10.6.2014 na částku 3,1 mil. Kč přitom obsahuje ustanovení o povinnosti vyúčtování a také i ustanovení o zajištění reklamy ve prospěch dárce," uvádí auditorská zpráva.

"Podle obdržených informací ale ASK vyúčtování v rozsahu smlouvy neposkytlo a toto pravděpodobně ani nebylo ze strany Města urgováno a tím nebylo možné přezkoumat účelnost použití daru," stojí v dokumentu.

Mezi další problémové projekty dle auditu patří revitalizace centrálního náměstí (parku), projekt zástavby v lokalitě Holoubkov, záruka za úvěry Tepelného hospodářství města Lovosic, podfinancování příspěvkových organizací, či rekonstrukce zimního stadionu a správa majetku města.

ČTĚTE:  Házená není jen A mužstvo, podporu města potřebujeme, říká Vojtěch Srba

Reklama

Hodnocení

5 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře