Trable s autobusovou dopravou na Liberecku. Stížnosti řešíme, tvrdí kraj

Autobus Dopravy Libereckého kraje. Foto: archiv DLK
Autobus Dopravy Libereckého kraje. Foto: archiv DLK

LIBEREC - Sníženou spolehlivost a kvalitu poskytovaných služeb společnosti ČSAD Liberec směrem k cestujícím řeší Liberecký kraj. Dopravce prý nemá k dispozici požadovaný počet vozidel a ani personální situace uvnitř firmy není stabilní.

Reklama

Kraj, který má s dopravcem uzavřenou smlouvu na zajištění veřejné autobusové dopravy a službu platí, požaduje okamžitou nápravu.

"Kvůli neplnění smluvních povinností ze strany dopravce a stížnostem cestujících na opakovaně nevypravené spoje jednáme od konce prosince loňského roku s vedením společnosti. Požadujeme, aby byla tato situace okamžitě napravena. Není možné, aby autobus, který má podle jízdního řádu jet, na zastávku vůbec nedorazil a cestující se nedostali do zaměstnání, škol nebo k lékaři,“ řekl náměstek hejtmana Marek Pieter.

Hlavními důvody neplnění povinností je podle dopravce havarijní poškození 10 % autobusů kvůli zhoršeným klimatickým podmínkám a pracovní neschopnost vyššího počtu řidičů a řidiček společnosti.

V případě komplikací se zajištěním dopravní obslužnosti v Libereckém kraji se cestující mohou obracet na centrální dispečink veřejné dopravy, tel: 704 702 000 (funguje denně od čtyř hodin ráno do půlnoci).

Liberecký kraj má s dopravcem uzavřenou Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Sever. Tuto smlouvu je kraj oprávněn vypovědět, pokud se dopravce dopustí podstatného porušení svých povinností uvedených ve smlouvě.

"Od prosince 2016 dopravce nezajistil některé spoje zejména v oblasti Chrastavska a Hrádecka. Jestliže bude společnost své povinnosti přes výzvu k nápravě znovu porušovat, můžeme smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou čtyři měsíce,“ uvedl náměstek Marek Pieter.

Tyto výkony by Liberecký kraj mohl zajistit prostřednictvím jiných dopravců formou objednání výkonů do výše 10 %.

"Oslovili jsme již dopravce zahrnuté do systému IDOL s tím, za jakých podmínek jsou schopni část výkonů za ČSAD Liberec zajistit. Po předběžném prověření by bylo možné výkony pro cca deset až dvacet vozidel zajistit v horizontu 3 – 4 týdnů,“ dodal Marek Pieter.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře