Frýdlantsko se bojí konce akutní a ambulantní péče v nemocnici ve Frýdlantě

Lékař, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com
Lékař, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com

FRÝDLANT - Nemocnice Frýdlant s.r.o. nesouhlasí s dodatkem nájemní smlouvy číslo 17, který na svém zářijovém zasedání přijali zastupitelé města. V budoucnu nechce v nemocnici poskytovat akutní zdravotní péči a pro lékařskou pohotovostní službu bude poskytovat pouze zázemí.

Reklama

I to jsou závěry, které lze vyčíst z dopisu, jež Městu Frýdlant zaslal provozovatel nemocnice, skupina EUC.

Město Frýdlant i členové Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko s nastíněnou budoucností nesouhlasí. Podle nich bude znamenat jediné, zánik poskytování akutní a pravděpodobně i ambulantní zdravotní péče na Frýdlantsku.

Jednání města Frýdlant a frýdlantské nemocnice o nové nájemní smlouvě se táhnou již 10 let. Město je absolvovalo se všemi majiteli společnosti i řediteli nemocnice, v poslední době také s novým ředitelem nemocnice Janem Raisem. Vzniklo již několik návrhů dodatků k nájemní smlouvě, které mají upravovat vzájemné vztahy a také jasně nastavit garantovaný rozsah poskytované zdravotní péče a podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit.

„Zatím poslední návrh dodatku k nájemní smlouvě odsouhlasilo zastupitelstvo města v září. Nemocnici jsme žádali, aby zpětnou reakci zaslala včas, abychom mohli materiály v zákonné lhůtě předat zastupitelům města k prostudování. To nemocnice nesplnila,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Místo vyjádření k dodatku zaslala pouze dopis, ve kterém ale nastiňuje, že dodatek odmítá.

„Z informace vyplývá, že nemocnice odmítá dodatek jako celek, nikoli pouze jeho část s požadovaným rozsahem zdravotní péče. Mrzí nás to o to víc, že jsme nemocnici nabízeli svolání pracovního jednání zastupitelstva, kde by bylo možné návrh rozebrat či si poslechnout protinávrh nemocnice. Ze strany nemocnice však v navrženém termínu žádná odezva nedorazila,“ doplnil starosta.

V dopise, který městu Frýdlant přišel 5. prosince 2017 datovou schránkou, jsou pak uvedeny pro Frýdlantsko mimo jiné i velmi nepříjemné vize.

„Bylo nám sděleno, že nemocnice ve výhledu nechce provozovat akutní zdravotní péči a může nám poskytovat jen zázemí pro její provozování. Čili že pohotovost můžeme mít, ale musíme si ji sami zaplatit. Stejné to má být s provozováním základních akutních zdravotních a lékařských služeb, které na Frýdlantsku chceme udržet. Také je můžeme mít, ale musíme je zaplatit z veřejných rozpočtů. To je pro nás neakceptovatelné,“ dodal místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

V dopise, adresovaném městu Frýdlant, pak stojí ještě návrh, že by EUC investovala v příštích 20 letech do rozvoje areálu, čímž by prokázala zájem o provozování nemocnice a její rozvoj.

„Jde o návrh, který v současné době nemůžeme přijmout. Ani kdybychom nakrásně chtěli. Na základě stávající nájemní smlouvy ji totiž nemůžeme prodloužit. Jedinou alternativou, která v případě zájmu o dlouhodobou investici do areálu přichází v úvahu je, že nemocnice, protože už není schopna poskytovat zdravotní péči, která je předmětem nájemní smlouvy, oznámí k nějakému datu ukončení svojí činnost. My se pak budeme muset rozhodnout, jak dál,“ podotýká starosta Frýdlantu.

Město Frýdlant se v reakci na dopis nemocnice společně s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Frýdlantsko obrátilo na Liberecký kraj s žádostí o koordinaci.

„Město Frýdlant není schopno ve vlastní režii zajistit odpovídající zdravotní péči pro celý výběžek, proto žádáme o pomoc Liberecký kraj,“ dodal Dan Ramzer.

Místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka nakonec ještě přidává reakci na další část dopisu.

„Jsou nám v něm předkládány čísla, které dokladují, že do nemocnice nechodí pacienti. Je ale otázkou, nakolik za to může současný stav nemocnice. Z mého pohledu je to proto, že nemocnice ztratila kredit a lidé dnes již raději jedou přímo do nemocnice v Liberci, i když jsou tam dlouhé čekací doby na ošetření. Byli bychom neradi, aby se situace na Frýdlantsku zhoršila ještě více a lidi o akutní i ambulantní péči přišli úplně.“

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře