Z Bulovky u Arnoltic mizí nelegální odpad do spalovny

Odpad z Bulovky bude spálen v liberecké spalovně. Foto: archiv Liberecký krajOdpad z Bulovky bude spálen v liberecké spalovně. Foto: archiv Liberecký kraj

Arnoltice - Z Bulovky se začaly odvážet a likvidovat nelegální odpady. Ty skončí v liberecké spalovně.

Reklama

Na základě výsledků jednání zástupců ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a Libereckého kraje s německou SAA agenturou budou z lokality Arnoltice odvezeny a předány k odstranění odpady plastů a textilu, které sem byly dovezeny za účelem využití v rámci přeshraniční přepravy odpadů v roce 2005 a 2006.

Poslední provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů (společnost Nisa Recycling) v roce 2010 opustil areál bývalého teletníku, v němž bylo zařízení provozováno, a na lokalitě zanechal všechny odpady, které byly v době provozu zařízení ke sběru, výkupu a využití na lokalitu přijaty (zhruba 9 tisíc tun odpadů).

Společnost Nisa Recycling současně změnila své sídlo a provedla změnu statutárního orgánu, kdy jediným jednatelem společnosti se stal občan Moldavské republiky. Ze všech souvislostí není pochyb, že se jedná o tzv. „bílého koně“. V roce 2010 došlo také k prodeji areálu a vlastníkem pozemků i nemovitostí se stali manželé, provozující v areálu prodej uhlí.

Od roku 2010 přestala společnost komunikovat,  a de facto neoficiálně ukončila svoji podnikatelskou činnost.

Po dobu působení společnosti na lokalitě Arnoltice jí ČIŽP uložila několik pokut a nápravných opatření, které ale subjekt neplnil.

V souvislosti s předmětnou činností společnosti podala ČIŽP tři trestní oznámení Policii ČR, a na živnostenský úřad byl dán návrh na odebrání živnostenského oprávnění.

V současné době probíhá 1. etapa odvozu cca 4500 tun odpadů a sanace skladovacích prostor, která bude financována německou stranou.

Ve druhé etapě by měly být odvezeny a předány k odstranění zbývající odpady a vyklizen celý prostor bývalé provozovny. Tyto práce bude na základě rozhodnutí ČIŽP o výkonu náhradního plnění za povinný subjekt, tedy Nisa Recycling, vykonávat Liberecký kraj.

-tz-

Reklama
Přidejte se k nám na Facebooku!

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Aktuálně

Nebezpečný Most: Muž okradl seniorku o peníze Nebezpečný Most: Muž okradl seniorku o peníze
Kam se lidé v Ústeckém kraji nejvíce stěhují? Tato města zažívají boom Kam se lidé v Ústeckém kraji nejvíce stěhují? Tato města zažívají boom
Dopravní podnik chce lidi v MHD, a tak koupí nové trolejbusy a autobusy Dopravní podnik chce lidi v MHD, a tak koupí nové trolejbusy a autobusy

V pátek bude veškerá doprava v Ústí zdarma V pátek bude veškerá doprava v Ústí zdarma
Boj o Podřipskou nemocnici. Co mělo být rozbuškou sporu, který graduje? Boj o Podřipskou nemocnici. Co mělo být rozbuškou sporu, který graduje?
Liberecký recept? Hrát jednoduše a hodně střílet, říká Martin Bakoš Liberecký recept? Hrát jednoduše a hodně střílet, říká Martin Bakoš


Komentáře