Ústecká radnice chce zastávku rychlovlaku ve městě. Trať je zatím vedena mimo

Nádraží v Ústí nad Labem. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Nádraží v Ústí nad Labem. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Ústí n/L. - Plány se zastávkou rychlovlaku v krajském městě jsou ohroženy. Rychlotrať v úseku Litoměřice - Heidenau by nakonec mohla vést koridorem mimo Ústí nad Labem. To se nelíbí radním.

Reklama

Přestože je jedním z plánů budoucnosti vybudovat na Střekově v Ústí nad Labem nové nádraží pro rychlovlak v rámci VRT - vysokorychlostní trati Berlín - Praha, neboť z Litoměřic by se do krajského města dostal 16 kilometrovým tunelem skrz České středohoří, v plánu jsou i jiné varianty. V jedné dokonce to, že rychlotrať bude vedena mimo město.

"Město se aktivně zapojuje do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem," uvedl mluvčí města Romana Macová. "Radní projednali situaci kolem vysokorychlostní železnice Praha – Drážďany a shodli se, že je v zájmu města Ústí nad Labem, aby zvažovaný koridor vysokorychlostní železnice Drážďany – Praha vedl přes město Ústí nad Labem a aby ve městě byla zastávka rychlých vlaků."

Na jaře 2014 probíhaly diskuse s vedením nové rychlotrati na Litoměřicku, a to v úseku od hranic Středočeského kraje přes Roudnici nad Labem až po Litoměřice/Lovosice. Nyní probíhá diskuse nad přeshraničním úsekem Litoměřice - Ústí nad Labem - Heidenau. Vše je ve fázi přípravy.

"Tato fáze lonkrétně prověří environmentální, technické, ekonomické, právní a časové nároky nezbytné k vybudování vysokorychlostní trati. Výsledky přípravných studií se využijí pro budoucí technické a územní plánování v České republice a budou zahrnuty do budoucího národního plánu dopravní infrastruktury Německa. Dokončení globálního projektu zajistí pozitivní socioekonomické důsledky, zejména kratší přepravní časy a menší environmentální stopu," uvedla mluvčí ústeckého magistrátu.

Ústeckým radním se nelíbí, že územně-plánovací vymezení trasy dopravního koridoru je nadále vedeno v širokém pásu mezi Teplicemi a Ústím nad Labem, tedy mimo město. "Proto nově bude požadováno doplnění pro možné varianty trasování vysokorychlostní trati s uzlovými body Berlin – Dresden – Ústí nad Labem – Praha," podotkla Romana Macová.

Podle ústeckého primátora Josefa Zikmunda (ANO) má vysokorychlostní železnice pro Ústí nad Labem a jeho okolí silný rozvojový potenciál. "Hospodářský, sociální, dopravní, urbanistický, kulturní. Lze předpokládat, že vstup mezi evropská města spojená rychlou železnicí by posílil postavení Ústí nad Labem jako centra severozápadních Čech, zvýšil turistický zájem o město a jeho okolí a o univerzitu a posílil by atraktivitu města pro investice, zřejmě především do výzkumu a inovativních technologií opírajících se primárně o špičkové odborníky, kteří se potřebují rychle a pohodlně dopravit do dalších evropských a světových center," vyjmenoval budoucí přínosy vysokorchlostní železnice.

Podobný požadavek je veden i ve Strategii rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020. "Je to jedna z prioritních cílů města aktivní zapojení do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem," dodala mluvčí města.

ČTĚTE:  Přes Ústí nad Labem má vést rychlotrať. 16 kilometrovým tunelem přes České středohoří

Plán 2030: Napojit na vysokorychlostní trať kromě Ústí n. L. i Mostecko

Přes Podřipsko má vést rychlotrať. Hrobce s trasou nesouhlasí

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře