Severočeské nemocnice zvýšení platů může dostat do nepříjemné ekonomické situace

Zdravotníci, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com
Zdravotníci, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com

SEVERNÍ ČECHY /SONDA/ - Krajské, městské i soukromé nemocnice na severu Čech budou zdravotnickému personálu zvyšovat platy. Avšak zároveň manažeři nemocnic upozorňují, že nařízení vlády zdravotnická zařízení může dostat do nepříjemné ekonomické situace.

Reklama

Některé nemocnice nezvýšiliy od ledna 2016 platy lékařů a sester o deset procent, jak loni schválila vláda. Někde jednání stále probíhají.

Česká Lípa

"V současné době stále probíhá kolektivní vyjednávání, po ukončení jednání bude výsledek samozřejmě zveřejněn. Co se týče zvyšování platů v minulých letech, například v loňském roce, byly platy zaměstnancům nemocnice navyšovány. V roce 2016 začaly pro zaměstnance českolipské nemocnice platit nové mzdové tabulky, které navyšovaly ty původní o 5%. Vzhledem k tomu, že byly také uvolněny časové postupy v jednotlivých mzdových stupních, bylo celkové navýšení mezd ještě vyšší, a to o více než 10%," sdělila pro SeveročeskýDeník.cz Kateřina Amrichová z českolipské nemocnice.

Mělník

"Navýšení mezd zdravotníkům ve skupině VAMED Mediterra probíhá vždy v souladu s nařízením vlády. Platy našich zdravotníků jsou navyšovány kontinuálně dle aktuálních trendů v České republice," sdělila Alena Motejlová za mělnickou nemocnici.

Krajská zdravotní

Krajská zdravotní sdružuje pět krajských nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.

"Představenstvo Krajské zdravotní rozhodlo o navýšení mzdových prostředků pro své zaměstnance v objemu, odpovídajícímu nárůstu mzdových tarifů o 10 %, s účinností od 1. ledna 2017. Navýšení mezd se týká všech 6825 zaměstnanců společnosti, tedy nejen zdravotníků, ale i nezdravotnických profesí," uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

"Úhradová vyhláška kryje navýšení za předpokladu, že bude dosaženo maximální možné produkce, tedy, že si nemocnice na toto navýšení svou hospodářskou činností vydělají. Sociální a mzdová politika v odměňování zaměstnanců je prioritou současného vedení a jejím výsledkem jsou standardně velmi dobré vztahy s odboráři zastupujícími zaměstnance. V minulém roce jsme mzdové náklady zaměstnanců zvýšili o 9,4 %, v předminulém o 8,6 %," dodal.

Rumburk

"Podle našeho názoru navyšování tarifních platů o 10% bylo politiky veřejně prezentováno, aniž by se skutečně poskytovatelům zdravotní péče takové zvýšení promítlo do navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven. Zda to bylo z nevědomosti, nebo vzhledem ke krajským a nadcházejícím parlamentním volbám záměrné je na posouzení jiných," konstatoval ředitel Lužické nemocnice Petr Dubravec.

"Za rok 2016 došlo v naší společnosti k navýšení osobních nákladů (mezd a jejich příslušenství), především u nižšího zdravotnického personálu, téměř o 10 mil. Kč," uvedl ředitel Lužické nemocnice.

"Dle znění úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2017 očekáváme navýšení zálohových úhrad (při splnění výkonu) o zhruba 18 mil. Kč.
Část celkové úhrady (cca 4,5 %) roku 2017 je určena úhradovou vyhláškou na navýšení osobních nákladů v roce 2017 – to pro nás znamená zhruba 9 mil. Kč.
Rozhodnutím představenstva společnosti došlo již od 1.11.2016 k navýšení základních mezd u nelékařů o 2 tisíce, resp. 1 500 korun. Současně se zvýší základní mzdy všech zaměstnanců o další 4%. Celkově lze předpokládat dopad do osobních nákladů na anši společnost ve výši zhruba 12 mil. Kč za rok 2017,"
upřesnil Petr Dubravec.

Kadaň

"Od ledna 2017 navyšujeme objem mezd o 10% u všech pracovních kategorií. Jedná se o zdravotníky i nezdravotníky. V současné době jednáme o úhradách se zdravotními pojišťovnami pro rok 2017 a nelze na tuto otázku zcela objektivně odpovědět. Dalším zdrojem pro navýšení objemu mzdových prostředků je schválená dotace vlastníka nemocnice, kterou je město Kadaň," řekl pro SeveročeskýDeník.cz ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner.

"Navýšení mezd proběhlo i  v roce 2015 ve výši 3% a v loňském roce 2016  ve výši 5 %," dodal.

Roudnice nad Labem

"Zvýšení platu o 10% se dotkne cca 280, z celkového počtu 400, zaměstnanců s tarifními platy.  Vzhledem k růstu minimální mzdy se změna tarifních platů dotkne i nezdravotnických pracovníků - cca 70%," řekl ředitel Podřipské nemocnice s poliklinikou Tomáš Krajník.

"Nárůst úhrad na toto navýšení, ale rozhodně stačit nebude. V úhradách roku 2017 naše nemocnice nezíská slibované zdroje, vznikne deficit kolem 400 - 600 tisíc Kč měsíčně. Pouze fakultním a některým velkým krajským nemocnicím úhradová vyhláška v navrhovaném znění může přinést zdroje jak pro zvýšení platů a mezd, tak i prostředky pro provoz a jeho náklady. Jejich úhrady budou kalkulovány jinak. Stále není placeno nemocnicím za odvedenou práci stejně. Přesto mzdy musíme poskytnout stejné jako tyto lépe placené nemocnice," konstatoval ředitel roudnické nemocnice.

"Za poslední dva roky byl nárůst již 12% a po přidání v letošním roce se bude celkový nárůst za 3 roky pohybovat kolem 22%. Bohužel toto vše v situaci, kdy nárůst je počítán procentuálně z úhrady, která je stejný výkon často rozdílná o 100% u jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče za stejnou práci," dodal Tomáš Krajník.

Krajská nemocnice Liberec

"V obou našich nemocnicích budeme navyšovat o 6,5% tarifní části mzdy u zdravotnických pracovníků, zbytek navýšení finančních prostředků ,který je v úhradové vyhlášce na rok 2017, musí použít na zvýšení minimální mzdy u cca 150 zaměstnanců (tedy 7-8 mil. Kč ročně) a také na zvýšení průmerů za dovolené a přesčas díky mzdovým navýšením v předchozím roce (cca 15 mil Kč)
zbývajících 3,5 %, které chybí je asi 21 mil. Kč, které pokud budou nalezeny v úsporách během roku, budou zdravotníkům vyplaceny formou mimořádných odměn,"
nastínil pro SeveročeskýDeník.cz ředitel liberecké nemocnice Luděk Nečesaný.

"Navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven nepokryje potřebu 10% navýšení tarifních složek mzdy. Chybí cca 21 milionu Kč, které se pokusíme získat úsporami," dodal.

Litoměřice

"Městská nemocnice v Litoměřicích je příspěvkovou organizací, zřizovanou Městem Litoměřice a podléháme nařízení vlády. Provedeme úpravu tarifních platů," konstatoval Radek Lončák, ředitel litoměřické nemocnice.

"Na základě analýz AČMN a interních kvalifikovaných odhadů nemocnice jsme nuceni konstatovat, že navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven, pro nemocnice našeho typu, není dostatečné," uvedl Radek Lončák.

"V uplynulých dvou letech proběhlo v naší nemocnici navýšení vždy v souladu s nařízením vlády. Mimo tuto skutečnost probíhalo a nadále probíhá navyšování platů lékařských i nelékařských zdravotnických profesí pro zvýšení konkurenceschopnosti nemocnice s vnějším prostředím," dodal ředitel litoměřické nemocnice.

Reklama

Hodnocení

4 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře