Šéf ústecké ČSSD Miroslav Andrt zpochybnil existenci roudnické nemocnice?

Nemocnice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Nemocnice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

ROUDNICE NAD LABEM - Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem na posledním krajském zastupitelstvu nezískala dotací 610 tísíc korun. Peníze měli zprostředkovaně získat lékaři, kteří by sloužili na dětské pohotovosti. Poměrně ostře se do roudnického špitálu "opřel" místostarosta Štětí, krajský zastupitel i předseda ústecké ČSSD Miroslav Andrt.

Reklama

SeveročeskýDeník.cz zanalyzoval výroky uvedené v článku Litoměřického deníku a znovu požádal Miroslava Andrta o odpovědi. Zároveň je nechal okomentovat ředitelem roudnické nemocnice Tomáše Krajníka.

Výrok číslo 1: Podle Andrta je jedna věc dostupnost péče, druhá její kvalita. „Pokud mám jet s dítětem do nemocnice v Litoměřicích o deset minut déle, není už to pro mě tak zásadní jako kvalita ošetření,“ podotkl podle Litoměřického deníku.

Miroslav Andrt: "Z několika na sobě nezávislých zdrojů mám potvrzeno, že při zajišťování dětské pohotovosti v roudnické nemocnici chyběli často dětští lékaři. Proto jsem hovořil o tom, že budu raději, když na litoměřickém okrese bude jedna dětská pohotovost, ale s garantovanou kvalitou."

SOUVISEJÍCÍ: Dětská pohotovost v Roudnici nebude. Nepodpořil ji ani místostarosta Štětí Miroslav Andrt (ČSSD)

Tomáš Krajník: "Rád bych věřil, že pro všechny obyvatele ČR není problém vzít vůz a jet za zdravotní péčí kamkoliv, bohužel k názoru pana místostarosty se nemohu přidat. Pokud se pan místarosta vyjadřuje ke kvalitě ošetření, prověřil jsem zda existuje jakýkoliv jeho podnět k poskytnuté péči u nás a nic jsem nezjistil. Proto nerozumím z čeho jeho poznámka vychází. To i proto, že část lékařů z litoměřické nemocnice u nás pracuje."

Výrok číslo 2: Za podporu překvapivě neloboval ani krajský zastupitel Miroslav Andrt (ČSSD), který je zároveň místostarostou Štětí.

Miroslav Andrt: "Nejsem expert přes zdravotnictví a jeho financování - přesto jestliže se Ústecký kraj systémově rozhodl finančně podporovat zajištění dětské pohotovosti pouze v jednom zdravotnickém zařízení v každém okrese, pak to nezbývá než respektovat. Jinak s podobnými nároky přijdou i další zdravotnická zařízení a celkově těch peněz bude nedostatek. Že byla upřednostněna litoměřická nemocnice mi přijde logické - i z hlediska geografického umístění v okrese a poměrně dobré dopravní dostupnosti, tak i vzhledem k tomu, že se jedná o větší nemocnici, která garantuje lepší služby. Zkrátka doporučení z Rady Ústeckého kraje bylo nerozšiřovat finanční podporu na další zdravotnická zařízení, což jsem při hlasování respektoval."

Tmáš Krajník: "Osobně mě tato informace velmi překvapila, nevím zda rozhodnutí pana místostarosty vycházela z reálných potřeb obyvatel Štětska, kteří jsou po Roudnici naší druhou největší spádovou oblastí."

Výrok číslo 3: Poukázal (Andrt) navíc na skutečnost, že roudnická nemocnice je soukromý subjekt. Proti tomu se ozval zastupitel Jiří Anděl (ANO): „Pro občana není rozdíl, jestli jde do soukromé nemocnice, anebo do zařízení, které patří Krajské zdravotní,“ durdil se.

Miroslav Andrt: "Jsem bytostně přesvědčen, že zdravotnická zařízení mají fungovat jako veřejná služba ve veřejném zájmu a v principu by měla být nezisková. Zdraví by zkrátka nemělo být předmětem byznysu, podobně třeba jako hospodaření s vodou co by základní podmínka našeho života. Krajská zdravotní a.s. není soukromý subjekt - je to sice právní formou akciová společnost, ale 100% akcií vlastní Ústecký kraj, tedy krajská samospráva, podobně litoměřickou nemocnici vlastní ze 100 % Město Litoměřice, tedy obecní samospráva. To, že Město Roudnice nad Labem v minulosti rozhodlo o privatizaci své městské nemocnice, je příčinou dnešních i budoucích problémů, které jsou s její existencí spojeny."

SOUVISEJÍCÍ: Jakou hru hraje litoměřická ČSSD v tendru o pronájmu nemocnice?

Tomáš Krajník: "Pevně věřím, že nálepkování rozdělování na subjekty soukromé a veřejné skončilo s pádem komunismu, osobně mě vždy pouze zajímá kvalita a cena poskytované péče. Vzhledem k tomu, že narozdíl od litoměřické nemocnice, nejsme dotovaný subjekt z veřejných prostředků, netuším jak toto zdůvodnění bylo myšleno. Nemocnice funguje na stejných pravidlech, postupech materiálně a personálně platné vyhlášce jako ostatní zařízení bez ohledu na majitele či zřizovatele."

Doplňující dotazy redakce SeveročeskýDeník.cz.

V Litoměřicích zástupci ČSSD (pánové Kestřánek a Grund) podle dosavadních kroků podporují předání zdravotní péče soukromému subjektu. Tedy stejný model, jako je v Roudnici nad Labem. Můžete, jako předseda krajské ČSSD, objasnit, jaká je pozice ČSSD?

Miroslav Andrt: "Pozice ČSSD v Ústeckém kraji je jednoznačná - rozhodně nejsme pro privatizaci zdravotnických zařízení a naopak chceme i do budoucna garantovat kvalitní a dostupnou síť veřejných zdravotnických zařízení. Pokud je mi známo, pak jedním z vážných uchazečů o litoměřickou nemocnici je právě společnost Krajská zdravotní a.s. - i představitelé litoměřické ČSSD si rozhodně přejí, aby tato transformace dopadla ve prospěch Krajské zdravotní a.s., protože to stabilizuje právě tu krajem garantovanou síť nemocnic v každém okrese."

610 tisíc Kč bylo určeno na platy lékařů, nikoliv jako zisk nemocnice. Lékaři jsou vždy soukromé osoby. Podle stejné logiky tedy peníze nemají dostat od kraje žádné nemocnice, ani v Litoměřicích, ani Krajská zdravotní. Nebo je to jinak?

Miroslav Andrt: Nerozumím této podotázce - podstatu jsem vysvětlil v bodě 2.

Zkusil jste si osobně dopravu veřejnou sítí Doprava Ústeckého kraje, resp. např. ze Štětí dojet do Litoměřic po 20. hodině? Jak si ČSSD představuje podporu rodinám s dětmi? Sám malé děti máte, co byste poradil svým spoluobčanům ve Štětí?

Miroslav Andrt: "Tento dotaz mi připadá irelevantní - prakticky neznám případy, že by se lidé dopravovali na dětskou pohotovost veřejnou dopravou natož někdy večer nebo v noci. V tomto ohledu nebude moc rozdíl pro občana Štětí nebo jeho spádových obcí, zda se má dostat do Litoměřic nebo do Roudnice. Ještě složitější bude možná dostat se pak veřejnou dopravou zpět. Pokud někdo z rodičů potřebuje akutně něco řešit směrem ke svému dítěti a jeho zdraví, má reálně dvě možnosti - dovézt ho tam vlastním autem nebo požádat někoho z příbuzných, známých nebo sousedů - budete se možná divit, ale tato solidarita mezi lidmi naštěstí velmi dobře funguje, což mám na řadě příkladů potvrzeno. A pokud se bude jednat o něco zásadnějšího, je možno zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Město Štětí má bohužel jednu nevýhodu, a sice že tu zdravotnická záchranná služba nemá přímo svou základnu, takže dojezdové časy jsou obvykle delší než v jiných větších městech."

Poslanec z Děčína a celostátní místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna řekl, že volič ČSSD má být typově muž zaměstnaný u soustruhu a žena prodavačka s dvěmi dětmi. Koresponduje s tím krajská politika ČSSD a vaše výroky či krajského radního za ČSSD Martina Kliky na posledním krajském zastupitelstvu („Pokud dáme dotaci Roudnici, ozve se nám Kadaň, Litvínov a další města.”)?

Miroslav Andrt: "Nevím, v čem vnímáte rozpor - zastáváme dlouhodobě názor, že zdravotní služby mají být dostupné pro všechny bez rozdílu - tedy pro lidi s různým sociálním statusem i rozdílnými příjmy. Naopak pokračující privatizace ve zdravotnictví může v budoucnu řadu dnes standardních a dostupných služeb pro všechny občany omezit - ne za nadstandard, ale za standard si budete muset připlácet, a to je špatně! Je jasné, že některé specializované zdravotní obory a úkony se centralizují a nemohou se provádět v každé nemocnici. Navíc chybí doktoři, chybí sestry a další zdravotní personál. Bude velmi těžké udržet relativně hustší síť nemocnic v náležité kvalitě. Takové trendy dneska jsou a bohužel tomu významně napomáhá politika zdravotních pojišťoven. Přesto pro litoměřický okres bude do budoucna důležité, aby se tu udržela aspoň jedna kvalitní nemocnice s dostatkem kvalifikovaného personálu."

Jak si vysvětlujete výrok pana zastupitele Jiřího Anděla z ANO, který je podle mých informací z Děčína? Výrok z Litoměřického deníku: "Proti tomu se ozval zastupitel Jiří Anděl (ANO): Pro občana není rozdíl, jestli jde do soukromé nemocnice, anebo do zařízení, které patří Krajské zdravotní."

Miroslav Andrt: "Nemám potřebu interpretovat výrok pana zastupitele Anděla - pokud ho chcete blíže objasnit, musíte se obrátit přímo na něj. V každém případě ale vím, že právě občané ze Štětí se často rozhodují, zda pojedou do nemocnice do Roudnice, do Litoměřic nebo na Mělník, nebo dokonce jezdí rovnou do Prahy nebo Ústí nad Labem. A rozhodují se především na základě svých dosavadních zkušeností, které s tím nebo oním zdravotnickým zařízením mají, nebo co slyšeli od příbuzných a známých. V té chvíli pro ně není důležitá dojezdová vzdálenost, nýbrž důvěra v konkrétní nemocnici a jeho personál."

Reklama

Hodnocení

2 hvězdiček / Hodnoceno: 8x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře