Nemocnice nemůže odmítnout pacienta kvůli bydlišti, říká ministerstvo zdravotnictví

Nemocnice, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Nemocnice, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

ÚSTÍ NAD LABEM - Vedení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zřejmě balancuje na hraně. Oficiálně neoznámilo Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) "optimalizaci" na plicním oddělení, ministerstvo zdravotnictví říká rovnou, že odmítnout pacienta kvůli bydlišti nelze. Avšak vedení nemocnice pro SeveročeskýDeník.cz tvrdí, že odmítat pacienty může.

Reklama

Na straně jedné personální krize, na straně druhé dodržování zákona.

České nemocnice jsou na tom špatně - chybí lékaři i zdravotní sestry. Oficiálně o tom nechtějí mluvit, samotná VZP žádá, aby se "nestrašila" veřejnost.

Jenže, pacient má svá práva a odmítání na základě bydliště kvůli spádové oblasti nelze. To potvrdilo ministerstvo zdravotnictví.

"Podle zákona o zdravotních službách platí, že pacient má právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb. Ten jej přitom může odmítnout pouze ze zákonem stanovených důvodů, mezi něž v žádném případě nepatří bydliště pacienta.  Nejčastěji se bude jednat o překročení únosného zatížení poskytovatele, to ovšem musí být aplikováno plošně na všechny pacienty, kteří nemohou být selektováni na základě svého bydliště," uvedl pro SeveročeskýDeník.cz náměstek ministra pro zdravotní pojištění Tom Philipp.

Pokud pacient bude odmítnut, ministerstvo zdravotnictví doporučuje: "V případě odmítnutí vždy platí, že poskytovatel je povinen na vyžádání vystavit potvrzení o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb včetně zákonného důvodu."

Pacient by měl informovat svoji zdravotní pojišťovnu.

"Žádné zdravotnické zařízení nemůže odmítnout akutní péči člověku, u kterého by kvůli tomu bylo ohroženo jeho zdraví či život. Co se týče péče, které není akutně nezbytná pro záchranu zdraví či života, může zdravotnické zařízení např. z kapacitních důvodů odkázat člověka jinam," tvrdí mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Právě na kapacitní důvody se odkazuje Masarykova nemocnice, která patří pod Krajskou zdravotní.

"Důvodem je dlouhodobý nedostatek lékařů se specializací v plicním lékařství. Z původního počtu 11 lékařů, kteří zabezpečovali provoz ambulance a lůžkové části, chybí 5 lékařů, další lékař je ve výpovědi. Pouze 3 lékaři, pracující na plný úvazek, mají specializaci v oboru. Odcházející lékaři udávali jako důvod odchodu především pracovní přetížení. I když do Masarykovy nemocnice nastoupí v krátké době 12 lékařů, žádný z nich nemá o tento obor zájem," řekl pro SeveročeskýDeník.cz ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice Josef Liehne.

"Zachováním stávajícího rozsahu péče v tak výrazném oslabení by hrozilo snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb, které oddělení poskytuje. Za této situace je zapotřebí, aby odesílající lékaři na specializované plicní vyšetření, případně hospitalizaci ve vyjmenovaných okresech (Louny, Chomutov, Most a Litoměřice), po konzultaci s pacientovou zdravotní pojišťovnou, odesílali pacienty na jiné plicní oddělení," dodal Josef Liehne.

Jenže VZP tvrdí, že o situaci na plicním oddělení ústecké nemocnice nebyla informována.

"Dopis, o kterém hovoříte, VZP neobdržela. Doposud neevidujeme žádný konkrétní případ, kdy by klientovi VZP nebyla z vámi popisovaných důvodů poskytnuta péče, na kterou má nárok," dodal mluvčí Oldřich Tichý.

V čem je jádro problému

Podstatou kauzy je zdůvodnění odmítnutí pacientů. Vedení Masarykovy nemocnice se rozhodlo pro "optimalizaci" podle okresů. Na ústeckém plicním oddělení od 1. května 2017 by podle nařízení neměli být ošetřeni pacienti z okresů Louny, Chomutov, Most a Litoměřice. Zda o tom bude určovat zapsané trvalé bydliště v občanském průkazu, vedení špitálu neodpovědělo.

Ministerstvo zdravotnictví konstatovalo, že "pokud se pacient rozhodne pro ošetření v Masarykově nemocnici, může být odmítnut pouze na základě některého ze zákonem stanovených důvodů, nikoliv z důvodu bydliště v jiném městě."

Samotná Masarykova nemocnice pro redakci citovala ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, zná celkem 3 důvody, na základě kterých lze odmítnout přijetí pacienta do péče:

(1) Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:

a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

b) by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo

c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

"Dle § 48 odst. 5 téhož zákona je výslovně stanoveno, že tato kritéria si posuzuje sám poskytovatel. Zároveň ono přetížení není samozřejmě konstantní veličinou, je to naopak proměnná, stav se může ze dne na den měnit," konstatoval Josef Liehne.

Co z toho vyplává?

"Takový předpis (odmítnutí na základě bydliště) skutečně neexistuje. Určitě je ovšem žádoucí, aby byla zdravotní péče pokud možno co nejlépe rozvrstvena mezi jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb. Určitě je (pokud možno) vhodnější vyhledat poskytovatele zdravotních služeb v blízkosti svého bydliště, než cestovat k jinému poskytovateli zdravotních služeb, který může být kapacitně přetížen," dodal z ministerstva zdravotnictví Tom Philipp.

SOUVISEJÍCÍ: Skandál. Masarykova nemocnice od května 2017 odmítá pacienty mimo Ústí n.L., Teplice a Děčín

Reklama

Hodnocení

4.14 hvězdiček / Hodnoceno: 7x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře