Kryje policie trestnou činnost v ústeckých hernách? Prověřuje to inspekce

Herna, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Herna, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Ústí n/L. - Pachatel vstoupí do herny s automaty, natáhne si kuklu, tasí zbraň a spáchá loupežné přepadení. S ukořistěnou hotovostí odchází pryč. Jasný případ, kdy by se měla volat policie, která po nebezpečném pachateli rozjede pátrání s cílem dostat jej před soud, aby se zodpovídal za svůj čin? V Ústí nad Labem možná ne tak docela.

Reklama

Myslí si to občanská iniciativa Ústí BEZ hazardu, která se dlouhodobě tématem heren zabývá.

„Během práce na regulaci heren v Ústí nad Labem se k nám dostala řada výpovědí bývalých zaměstnanců heren," řekl pro SeveročeskýDeník.cz zakladatel iniciativy Václav Pištora.

Jejich výpovědi se prý v jednom bodě shodují jako podle kopíráku. "Od vedení automatové firmy dostali na poradě befelem, aby k násilnostem v jednotlivých provozovnách či dokonce ozbrojeným přepadením nevolali policii, ale pouze vlastní firemní ochranku. Ta pachatele na vlastní pěst pronásleduje po městě, a pokud jej nedostihne, hotovost zcizená při loupeži se v pokladně herny pouze účetně odepíše. V obou případech bez účasti policie," uvedl Václav Pištora.

Podle Pištory popsaná praxe v Ústí nad Labem funguje minimálně u jednoho hlavního řetězce heren již řadu let.

„Dle mých informací je v našem městě měsíčně spácháno několik ozbrojených přepadení heren, které se nehlásí z důvodu, aby trestná činnost páchaná na půdě heren nevrhala na tento typ podnikání špatné světlo. To by ze strany politiků či veřejnosti mohlo vést k zesílení nelibosti vůči hernám samotným. Tomu chtějí svým počínáním zabránit," konstatoval Václav Pištora.

„Výpovědi bývalých zaměstnanců heren a jimi popsané příběhy mi zaváněly možnou podivnou spoluprací vedení jednoho z hlavních automatových řetězců v Ústí a policie. Slyšel jsem výpovědi o tom, že zaměstnanec herny pod vlivem šoku po přepadení zavolal policii, vyšetřování činu bylo ale na místě odvoláno dohodou vedení firmy a policejní jednotky, která dorazila na místo," řekl Václav Pištora.

Přepadení prý nebyla páchána pouze s nožem nebo pistolí, ale také nastříkání obsluhy herny benzínem a vyhrožování zapálením.

„Protože se mi nelíbí stav, kdy nepotrestaný pachatel může následující den udeřit znovu, pokud je mu díky údajnému nevyšetřování činu umožněno uniknout, podal jsem podnět na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Mým cílem je, aby toto potenciální jednání policie bylo prověřeno, a každý pachatel, který spáchá takto závažný trestný čin, byl policií stíhán,“ uvedl Václav Pištora.

Generální inspekce bezpečnostních sborů předala záležitost k prověření odboru vnitřní kontroly Policie ČR. Ten sice na údajnou kooperaci heren s policií nepřišel, avšak konstatoval, že "Kontrolní orgán dospěl k závěru, že nelze vyloučit, že v provozovnách – hernách jmenované společnosti došlo a i nadále může docházet k různé trestné činnosti, která není ze strany poškozených subjektů oznamována a tedy, ani prošetřována. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bylo podání postoupeno věcně a místně příslušnému orgánu Policie ČR k přijetí vlastních opatření,“ stojí v dokumentu, který má redakce k dispozici.

Reklama

Hodnocení

5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře