D8 přes České středohoří je bezpečná, tvrdí ministerstvo. Avšak uzavírky dálnice nejsou vyloučeny

Pohled na portál tunelu Radejčín. Foto: archiv Ministerstvo dopravy
Pohled na portál tunelu Radejčín. Foto: archiv Ministerstvo dopravy

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, D8 - Dvanáct kilometrů zbývajícího úseku na trase dálnice D8 směřujícího do Drážďan je pro provoz bezpečných, sesuv z roku 2013 u Dobkoviček je zajištěn, stabilizační opatření u Prackovické estakády pro bezpečný provoz je hotové a průběžně monitorované. Tvrdí to ministerstvo dopravy.

Reklama

Po otevření 17. prosince 2016 budou probíhat mezi Bílinkou a Řehlovicemi dílčí stavební práce, včetně dokončení prvků pro posílení stability u Prackovické estakády, které nebrání běžnému provozu. Informuje o tom materiál pro jednání vlády.

„Jedním z klíčových parametrů pro bezpečnostní dohled nad zprovozněným úsekem dálnice D8 bude kontinuální monitoring na stávajících pozorovacích objektech, průběžná dokumentace nových geologických skutečností a stavu svahu pod kótou Kubačka a kamenolomem Dobkovičky a jejich geologicko-geotechnické a hydrologické/hydrogeologické (příp. meteorologické) vyhodnocení v rámci definovaných provozních podmínek,“ uvádí materiál pro jednání vlády nazvaný Informace o činnosti pracovní skupiny pro zajištění dalšího postupu, operativní rozhodování a koordinaci průzkumných, monitorovacích a sanačních prací v souvislosti s havarijní situací způsobenou sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a o přijatých opatřeních a rozhodnutích.

„Stavba D8 ve dvanáctikilometrovém úseku Bílinka – Řehlovice bude zprovozněna v režimu předčasného užívání na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic. Do provozu budou v sobotu 17. prosince uvedeny stavební objekty, případně jejich části, které umožní bezpečný provoz po dálnici,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

V rámci správního řízení ministerstvo dopravy zkontroluje doklady o ověření stabilitní situace širšího sesuvného území spolu se zprávou ze zajišťovaných monitoringů stavby a oponentním vyjádřením geologů doplněných o stanoviska dotčených orgánů.

Sesuvné území bude pod trvalým monitoringem

Ministerstvo dopravy zároveň vládu informuje, že po spuštění předčasného užívání stavby bude dále monitorováno území sesuvu Dobkovičky i území Prackovické estakády, zároveň bude probíhat práce na stavebních objektech, které již nebrání provozu. Těmi jsou například vegetační úprava podél trasy dálnice, terénní úpravy, rekultivace nebo dokončování mostů vedených přes dálnici.

Tyto práce budou hotovy do srpna 2017.

Geologové budou dále mapovat případnou svahovou nestabilitu v oblasti Českého středohoří, bude také doplněn hydrologický monitoring.

Vláda bude nadále dostávat pravidelnou informaci ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí s vývojem situace na dálnici a v jeho okolí. Pokud čidla zaznamenají nestabilitu území, je připraveno proměnlivé značení, které zareaguje a úsek se uzavře.

V průběhu roku 2017 také nelze vyloučit přechodná dopravní omezení v případě nutnosti stavebních úprav. Pokud k takovým situacím dojde, bude o nich včas informovat Ředitelství silnic a dálnic.

„I kdyby v budoucnu byla nějaká dopravní omezení, je vůči řidičům férové dálnici otevřít, pokud je bezpečná a může jim už nyní sloužit,“ dodal ministr dopravy Dan Ťok. Podle policejních statistik může zároveň nově zprovozněný úsek D8 zachránit více než deset lidských životů, které ročně umírají při nehodách na objízdných trasách.

SOUVISEJÍCÍ: Pravda o D8 přes České středohoří. Geologové rozhodnou, zda úsek vůbec otevřít

Blamáž s D8. Další sesuv, otevření přes České středohoří je ohroženo

OBRAZEM 2: Dostavba křižovatek Bílinka a Řehlovice na D8

OBRAZEM: Dostavba D8 přes České středohoří. Tady mají na konci roku 2016 jezdit auta

Reklama

Hodnocení

3 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře