Trable s rekonstrukcí radnice v Jablonci nad Nisou nekončí

Jablonecká radnice pod lešením. Foto: archiv Město Jablonec n.N.
Jablonecká radnice pod lešením. Foto: archiv Město Jablonec n.N.

JABLONEC NAD NISOU - Komplikace při rekonstrukci jablonecké radnice nekončí. Situací se zabývali zastupitelé města.

Reklama

Zatímco v předchozím roce komplikovaly stavbu problémy se statikou věže, jejíž oprava se tak protáhla do tohoto roku, letos se zhotoviteli nedařilo dodržet harmonogram prací. Důvod? Nedostatek dělníků.

Zastupitelé nakonec rozhodli stavbu přerušit a dokončit ji dle nového harmonogramu i snížit smluvní pokutu. Vývojem rekonstrukce se zabývali na posledním jednání zastupitelstva.

V roce 2016 začalo město s obnovou fasády své radnice. Nejprve prošla proměnou západní strana a věž. „Její dokončení ohrozily nečekané statické problémy související s technologií betonů ze třicátých let minulého století. Finální oprava věžní fasády proto proběhla až letos,“ popsal důvody zdržení stavby náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

Letos se zdálo, že společnost Syban, která už měla zkušenosti se specifickým druhem prací z předešlého roku a vzešla z nového výběrové řízení, bude pracovat bez problémů. Co však společnost neočekávala, byl nedostatek lidí na trhu práce. A tak se už od počátku nedařilo dodržovat schválený harmonogram.

Na opravě překračující 8 milionů korun včetně DPH se začalo pracovat v polovině června 2017. Fasáda jižní a východní strany radnice a věž měly být hotové do konce října 2017. To se nepodařilo.

Jižní strana radnice má jádrovou omítku, chybí břízolitový finál a štuky na ostění oken i říms, klempířské konstrukce a opravy kamenných částí. Opravený není balkon. Na východní straně se dokončují jádrové omítky, také budou chybět ty břízolitové a štukové, stejně jako klempířské prvky. Za stávajících klimatických podmínek nelze pokračovat a je zapotřebí stavbu přerušit.

Společnost Syban požádala o přerušení stavby od 31. října do 14. dubna 2018 s novým termínem dokončení do 31. července 2018 s tím, že jakmile skončí poslední práce na jádrových omítkách východní strany, odstraní lešení včetně staveniště a znovu vše postaví a zřídí na vlastní náklady v dubnu příštího roku.

„Máme zájem na tom, aby byla stavba dokončena. Se společností Syban jsme proto dospěli k návrhu řešení v příštím roce a možnosti snížení penále. Prioritou je stavbu dokončit, nicméně jakmile nebude dohoda dodržena, budeme vyžadovat původní smluvní sankce bez jakýchkoli výhod,“ je rezolutní primátor Petr Beitl.

Zastupitelé nakonec rozhodli stavbu přerušit a dokončit ji dle nového harmonogramu i snížit smluvní pokutu na 1500 korun za každý započatý den vzniklého prodlení.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře