Jak probíhají přípravy na vybudování tramvajové trati do centra Jablonce nad Nisou?

Vizualizace tramvajové trati v centru města. Zdroj: archiv Město Jablonec n. N.
Vizualizace tramvajové trati v centru města. Zdroj: archiv Město Jablonec n. N.

JABLONEC NAD NISOU - Na základě zpracovaných návrhů a posouzení variant od roku 2016 je známa trasa prodloužení tramvajové trati z Tyršových sadů do centra města a umístění dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou. Jak vypadá průběh přípravy projektu?

Reklama

Na březnovém zasedání se jablonečtí zastupitelé seznámili se stavem přípravy projektů Terminál veřejné osobní dopravy a Prodloužení tramvajové trati. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

Stavba prodloužené trati bude pro život města obtížná. Aby město zatížilo jeho chod co nejméně, zkoordinovalo se správci inženýrských sítí jejich opravy a stavby nových.

„Stavební ruch se razantně dotkne ulic Budovatelů mezi poliklinikou a Nisou, ulic Poštovní i Soukenné a náměstí Anenského a Dolního. A protože záleží na tom, jak budou uvedené lokality po stavbě vypadat, vyvolali jsme před Vánoci diskuzi s podnikateli i občany, jichž se stavba dotkne a výstupy z ní jsme vtělili do zadání architektonických řešení na prostor Dolního náměstí, Poštovní ulici a okolí a Anenského náměstí,“ vysvětlil náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

Všechny návrhy na podobu daných území jsou v současné době vystavené v parteru radnice. K vidění jsou v běžných provozních hodinách informačního centra, a to až do konce dubna 2019.

„Nyní probíhají debaty s autory vítězných návrhů a zapracovávají se připomínky občanů, města a dotčených orgánů,“ řekl Jakub Chuchlík a slibuje, že o vývoji návrhů bude zastupitele i veřejnost informovat.

Nejvhodnější trasa prodloužené tramvajové trati se prověřovala v roce 2015. V březnu 2016 zastupitelé zvolili jako nejvhodnější variantu vedení tramvajové trati Soukennou ulicí přes Dolní náměstí na budoucí dopravní terminál ohraničený ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května.

„Tato trasa zůstala s ohledem na neřešitelné majetkoprávní vztahy jako jediná možná,“ vysvětlil vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje Otakar Kypta.

Pak začala veškerá jednání s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ), který v roce 2018 začal zpracovávat projekt prodloužení tramvajové trati ze současné pozice na otočce vedle Tyršových sadů do prostoru připravovaného terminálu, kam se soustředí veškeré druhy veřejné osobní dopravy.

V ulici Poštovní se bude už letos rekonstruovat jednotná kanalizace a vodovodní řad (projekt SČVaK), plynového potrubí (projekt Innogy) a budovat nová dešťová kanalizace, která odkanalizuje centrum (projekt statutárního města Jablonec nad Nisou – SMJN). Všude, kde se vybuduje dešťová kanalizace, bude rovněž vyměněná kanalizace jednotná a vodovodní řad (SČVaK) i plynové vedení (Innogy) včetně přeložek dalších souvisejících sítí.

Z ulice Soukenné povede nová dešťová kanalizace pod Anenské náměstí, kde vznikne retenční nádrž se zaústěním do řeky Nisy.

Reklama

Hodnocení

3.11 hvězdiček / Hodnoceno: 9x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře