Anenské náměstí a řešení ulic Poštovní a Budovatelů v Jablonci zná vítězné architektonické projekty

Architektonický návrh. Vizualizace: archiv Město Jablonec n.N.
Architektonický návrh. Vizualizace: archiv Město Jablonec n.N.

JABLONEC NAD NISOU - Soutěž architektů na dvě lokality: Anenské náměstí s ulicemi Soukennou a Kostelní a řešení ulic Poštovní a Budovatelů včetně prostoru mezi bývalými městskými lázněmi a bývalou střední školou v Jablonci nad Nisou, zná vítěze.

Reklama

Každé z témat zpracovaly tři kanceláře a jejich návrhy posuzovala hodnotící komise tvořená architekty z řad vedení města i nezávislými: náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík, radní pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště, Karolína Koupalová, Pavel Nasadil, Ivan Lejčar, náhradníky byli Otakar Novotný a Jiří Janďourek.

Názor komise doplnili přizvaní odborníci na památkovou péči, zeleň, dopravu a další.

„S vítěznými architektonickými kancelářemi - PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o., v případě Anenského náměstí a HLAVATÍ ARCHITEKTI s návrhem ulice Poštovní a okolí - město podepíše smlouvu na další projektové fáze jejich návrhů,“ řekl náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

„Harmonogram prací by měl sledovat, respektive trochu předbíhat postup projektů výstavby prodloužené tramvajové trati a dešťové kanalizace.“

Architekti dostali v zadání vytvořit novou podobu Anenského náměstí, posílit pobytové kvality, navrhnout vhodné dopravní řešení s ohledem na prodlouženou tramvajovou trať umístěnou v silnici I. třídy a zvýraznit úlohu kostela sv. Anny.

Součástí náměstí je malý park se vzrostlými stromy i hustými keři a neuspořádané parkoviště, počítat bylo také třeba s retenční nádrží na dešťovou vodu plánovanou pod náměstím.

Vítězný návrh kanceláře PROJEKTIL ARCHITEKTI lze charakterizovat jedním slovem – svoboda.

Autoři prostorově a funkčně náměstí propojili a zdůraznili svobodný pohyb chodců. Plánovaný obousměrný provoz ulice Poštovní výrazně zklidní dopravu v ulici Kostelní a tím zjednoduší dopravní uspořádání křižovatky i propojení bývalé fary, kostela a náměstí.

Úpravy silnice I. třídy změní průjezdní tepnu na pozvánku do města. Anenské náměstí v tomto pojetí získává větší množství stromů a směřuje k maximální bezbariérovosti. Schodiště u kostela rozšiřuje nabídku kulturních pořadů, otevřenost doplňují rehabilitované komorní prostory za kostelem.

„Komise doporučila v dalších projektových fázích úpravy, jako je zvětšení zelených ploch nebo posunutí tramvajové zastávky do pohodlnější polohy pro čekající,“ doplnil Petr Klápště.

Dalším úkolem bylo vyřešit celou ulici Poštovní společně s plochou mezi budovami bývalých lázní a školy a část ulice Budovatelů, prověřit možnosti chodníků a výsadby uličního stromořadí. Poštovní by měla být obousměrná, ulici Budovatelů je třeba respektovat jako komunikaci I. třídy a architektonicky ji scelit s novou tramvajovou tratí.

Návrh kanceláře HLAVATÍ ARCHITEKTI nejlépe odpovídal zadání a zároveň nabídl kultivované zpracování celého prostranství.

„Komise ocenila jasný urbanistický koncept Poštovní jako souvislé městské třídy, doporučila však zvážit navržený dlážděný povrch v celé délce ulice kvůli hlučnosti,“ dodal náměstek Jakub Chuchlík.

Reklama

Hodnocení

2 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře