ŘSD plánuje obchvat Ludvíkovic. S Folknářskou spojkou kraj souhlasí s podmínkami

Zakreslení Folknářské spojky podle ŘSD. Zdroj: ŘSD
Zakreslení Folknářské spojky podle ŘSD. Zdroj: ŘSD

DĚČÍN, LUDVÍKOVICE - Obyvatelé děčínské části Folknáře a Ludvíkovic bydlící podél hlavního tahu I/30 na Liberec si možná po roce 2023 oddechnou. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje přeložku silnice, tedy obchvat.

Reklama

Záměrem ŘSD je výstavba nové dvoupruhové silnice I. třídy (s přídatným pruhem ve stoupání) tzv. Folknářské spojky jako přeložky silnice I/13 mimo existující zástavbu v úseku Děčín (na konci úpravy okružní křižovatky Benešovská odpojení ze stávající komunikace II/262) – Ludvíkovice (napojení na stávající I/13 nad Ludvíkovicemi ve směru na Huntířov v místě bývalého motorestu).

Účel realizace záměru je odvedení dopravy mimo zastavěné území s převahou obytné zástavby podél stávající silnice I/13 na severním kraji Děčína a v sousední obci Ludvíkovice.

Za záměry související s posuzovaným záměrem jsou považovány především stavby přeložek silnice I/13 v úsecích: Děčín – dálnice D8 (Knínice); Děčín – Benešov nad Ploučnicí a výstavba okružní křižovatky Benešovská na silnici I/13.

Předpokládaný termín realizace obchvatu je rok 2023.

V současné době jsou shromažďována vyjádření veřejnosti a dotčených institucí, termín končí 6. března 2017.

Rada Ústeckého kraje vzala dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v následujícím kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví.

"Dále pak musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. V posudku doporučenou variantu podpořit jasnými argumenty a to bez ohledu na variantu doporučenou zpracovatelem dokumentace," sdělila mluvčí Lucie Dosedělová.

Reklama

Hodnocení

5 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře