Ministerstvo chce více chránit přírodu v Děčíně. Magistrátu se to nelíbí

Pastýřská stěna v Děčíně. Foto: archiv MojeDěčínsko.cz
Pastýřská stěna v Děčíně. Foto: archiv MojeDěčínsko.cz

Děčín - Rozšíření chráněné evropsky významné lokality by mohlo dojít v Děčíně. Ministerstvo životního prostředí plánuje zvýšit ochranu území kvůli bobrovi evropskému, lososu obecnému, modráskům bahenním i očkovaným, vzácným rostlinám. Podle města by to znamenalo velké omezení pro další rozvoj oblasti, proto s návrhem nesouhlasí.

Reklama

„Nelíbí se nám, že vláda chce rozšířit území na zastavěné části a lesoparky v centru města. Podle materiálů, které se nám dostaly do ruky, by nově do Evropsky významné lokality měla být zahrnuta kompletně celá Pastýřská stěna, Kvádrberk a oblast Horního, Prostředního a Dolního Žlebu, Čertovy vody a oblast tolik diskutovaného vodního díla, s tím nemůžeme v žádném případě souhlasit,“ řekla děčínská primátorka Marie Blažková.

Podle magistrátu by při schválení byla ochranná oblast rozšířena, pro město a jeho obyvatele by to znamenalo velké komplikace.

„Jakákoliv rozvojová činnost v těchto místech by byla prakticky zastavena, protože každá změna, nová lavička, úprava lesní cesty, případně nové herní prvky v lesoparcích by potom podléhaly velkým a vleklým schvalovacím procesům, případně zjišťovacím řízení v podobě EIA,“ doplnila primátorka.

Město tak brání svoje rozvojové záměry, které počítají s investicemi do lesoparku na Pastýřské stěně. Stejně tak chce ochránit majetek občanů, který by byl zahrnut v Evropsky významné lokalitě.

„My samozřejmě chceme chránit přírodu, pro rozvoj turistiky v našem regionu je velmi důležitá. Zároveň ale chceme, abychom nejen my jako město, ale také občané, případně podnikatelé mohli mít možnost na svém území rozhodovat podle svého a šetrně investovat právě do rozvoje těchto území, která jsou pro aktivní odpočinek velmi důležitá,“ vysvětlila Marie Blažková. Území již tak spadá do chráněné krajinné oblasti a je tedy nutné dodržovat určitá pravidla.

Podle ministerstva životního prostředí při určování chráněných území hraje hlavní roli příroda, nikoliv ekonomické zájmy. „K hospodářským, sociálním a ekonomickým aspektům se nesmí přihlížet, pokud by výrazně ovlivnily podobu lokality a chráněné druhy,“ reagovala pro média mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Další omezení podle města by mělo negativní dopad na rozvoj Pastýřské stěny. "S tím úzce souvisí také udržení a rozvoj lodní dopravy, která má dlouholetou historii, Děčín je vstupní branou do Čech, tudy vede přístup České republiky k Severnímu moři. U připravovaného vodního díla v současné době probíhá zjišťovací řízení EIA na posouzení vlivů na životní prostředí," uvedla děčínská primátorka.

Vedení města chce tento návrh připomínkovat prostřednictvím Svazu měst a obcí. „Vzhledem k tomu, že navrhované oblasti zasahují do prakticky hotového Územního plánu, chceme dosáhnout vyjmutí alespoň zastavěného území a turisticky navštěvovaných lokalit, jako je například via ferrata na Pastýřské stěně a samozřejmě území plánované stavby vodního stupně apod.,“ řekla Marie Blažková.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře