Děčín po 3 letech uspěl v soudním sporu v souvislosti s rekonstrukcí Domova pro seniory

Magistrát města Děčín. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Magistrát města Děčín. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Děčín - Město Děčín ve výběrovém řízení na rekonstrukci Domova pro seniory vyřadilo jednoho z uchazečů. Ten podal stížnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který donutil město uchazeče opět zařadit do soutěže. Přesto uchazeč nesplnil podmínky a město se rozhodlo pro žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Po 3 letech Děčín spor vyhrál.

Reklama

Spor trval více jak tři roky. Město Děčín ho vedl s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí padlo u Krajského soudu v Brně ve prospěch města. Spor byl veden v souvislosti s rekonstrukcí Domova pro seniory na Kamenické ulici, kdy byl hned na začátku výběrového řízení vyřazen jeden z uchazečů z důvodu nesplnění podmínek nutných pro kvalifikaci. Ten následně podal námitku, kterou město zamítlo a tak se společnost obrátila na ÚOHS, který potvrdil námitku uchazeče.

„Přestože rekonstrukce Domova pro seniory byla realizována za pomocí dotace z Evropské unie a byla tedy termínově vázána, rozhodlo se tehdejší vedení města požádat o rozklad. ÚOHS rozhodnutím druhého stupně potvrdil oprávněnost námitek uchazeče a doporučil městu, aby firmu zařadilo zpátky do výběru a prověřilo splnění požadavků daných zákonem a zadavatelem," uvedla mluvčí města Markéta Lakomá.

Město tak učinilo, ale při posuzování podaných nabídek zjistila příslušná komise, že nabídka této firmy opět nesplnila požadavky zadávací dokumentace a platným zákonem o veřejných zakázkách.

„Uchazeč porušil zákon, když nedodržel podmínku zajištění bankovní záruky nebo složené jistoty po celou dobu běhu lhůt. Jejich nabídka tedy musela být vyřazena. Následně jsme provedli hodnocení zbývajících nabídek a zakázku zadali,“ vysvětlil Petr Kužel, vedoucí odboru rozvoje.

Kvůli rozhodnutí byla rekonstrukce Domova pro seniory odložena, i když mohla začít v řádném termínu. „Byli jsme přesvědčeni o správnosti svého původního rozhodnutí, nespokojili jsme se s rozhodnutím ÚOHS a podali jsme žalobu ke Krajskému soudu v Brně,“ doplnil Petr Kužel. Soud po téměř třech letech rozhodl o správnosti postupu města při výběrovém řízení.

„Rozhodnutí soudu nás potěšilo. Dnes, kdy je rekonstrukce domova pro seniory před dokončením, je pro město nejdůležitější, že naši odborníci vyhodnotili situaci správně,“ řekla Marie Blažková, primátorka města.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře