Zvýšený výskyt radonu ve dvou základních školách v Chomutově má zmizet stavebními úpravami

Nebe, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com
Nebe, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com

Chomutov - Ve dvou základních školách v Chomutově byl naměřen zvýšený výskyt radonu. Jedna ze škol proto přestěhovala dvě ohrožené třídy do sousední budovy.

Reklama

"Konkrétně to bylo na 12. ZŠ Heyrovského. V rámci měření bylo zjištěno překročení doporučené hranice 400 Bq/m3 ve třech třídách v přízemí jednoho pavilonu školy a v tělocvičně (naměřené zvýšené hodnoty byly v rozmezí 481-963 Bq/m3). Dále byly překročeny v jedné učebně v Základní škole speciální a Mateřské škole Chomutov, Palachova ulice," uvedl pro média mluvčí chomutovského magistrátu Jan Rödling.

Měření prováděl Státní ústav radiační ochrany (SÚRO), který tuto službu nabízí školám zdarma v rámci státního programu.

Měření probíhalo od října 2014 do června 2015.

"Výsledky byly sděleny městu v listopadu 2015, obratem jsme požádali SÚRO o posouzení situace a doporučení dalšího postupu. Provedená měření jsou pouze orientační a slouží pouze k rozhodnutí, v kterých budovách a místnostech je vhodné provést přesná měření jinou metodou. Až výsledky těchto opakovaných měření umožňují rozhodnout, zda jsou nutná nějaká opatření k snížení koncentrace radonu," konstatoval mluvčí Chomutova.

Podle Jana Rödlinga přesná měření by měla proběhnout do 3 měsíců. "Ze strany SÚRO bylo v uvedených třídách doporučeno jediné opatření a to důkladné vyvětrání tříd ráno před příchodem žáků," upřesnil mluvčí.

Zdravotní rizika spojená s přítomností radonu vyvolávají obavy jak mezi žáky a jejich rodinami, tak mezi učiteli.

"Město proto hledá další možnosti jak zvýšit bezpečnost žáků a učitelů nad rámec doporučení SÚRO (větrání). Jednou z možností jsou organizační změny v chodu školy. Pro další postup města budou rozhodující výsledky opakovaného měření, které rozhodnou, zda jsou nutná další opatření - tedy například stavební úpravy," doplnil Jan Rödling.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře