Univerzita třetího věku se vrací do Kadaně

Představitelé UJEP a města Kadaň. Foto: archiv UJEP
Představitelé UJEP a města Kadaň. Foto: archiv UJEP

Kadaň - Univerzita třetího věku, jejíž programy ústecká univerzita UJEP v Kadani již před časem realizovala, se do tohoto města opět vrací.

Reklama

Programy celoživotního vzdělávání jsou organizované jako celoživotní vzdělávání seniorů starších 50 let. Ústecká univerzita realizuje Univerzitu třetího věku jako dvouletý cyklus kurzů, tzn. čtyřsemestrální. V Kadani se tedy zájemci budou moci hlásit do kurzů v letech 2015–2017.

Přihlášky bude možné podávat od pondělí 4. května 2015 do 30. září 2015, přičemž výuka bude zahájena na začátku měsíce října 2015. Pro U3V v Kadani je v plánu otevření těchto čtyř kurzů: Příběhy dějin; Zdraví a věda; Společnost a kultura; Kadaňsko od počátku dějin. Kurzy budou realizovány v případě naplnění minimálně 15 posluchači.

Shodně s celospolečenským trendem bývá největší zájem účastníků U3V o humanitní obory. Zajímají se však také o historii, svoje okolí, ale také o IT novinky a jazyky, aby dokázali komunikovat novými technologiemi, rozumět vnoučatům a zároveň rozvíjejí svůj talent a zájmy.

Posluchači U3V nejsou studenty v pravém slova smyslu, nýbrž účastníky. Završení jejich dvouletého kurzu bude na UJEP ukončeno slavnostní promocí a předáním Osvědčení o absolvování dvouletého cyklu vzdělávacího programu Univerzity třetího věku Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V Kadani bude výuka probíhat v prostorách Kulturního zařízení Kadaň. Současně byla oznámeno otevření konzultačního střediska Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Kadani.

Ústecká univerzita a vedení města Kadaň chtějí těmito aktivitami podpořit především zvýšení úrovně vzdělanosti v kadaňském a chomutovském regionu a otevřít tak cestu ke studiu širokému okruhu zájemců,“ vysvětluje snahy ústecké univerzity její rektor Martin Balej.

Fakulta sociálně ekonomická UJEP otevře od září 2015 v Kadani výuku oboru Ekonomika a management. Podmínkou otevření studia bude minimální počet 20 přihlášených studentů. Studium bude v prvních dvou letech probíhat v režimu tzv. Celoživotního vzdělání (CŽV), do kterého jsou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek a za příznivě nastavený poplatek 10 900 Kč za semestr. Poslední rok bude při splnění studijních podmínek zdarma. Bude se jednat o studium kombinované, tzv. dálkové, zakončené vysokoškolským diplomem Bc.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře