Poplatky za odpad se zvyšovat nebudou. Do budoucna se to ale změní

Magistrát Chomutov, Foto: Archiv SeveročeskýDeník.cz
Magistrát Chomutov, Foto: Archiv SeveročeskýDeník.cz

Chomutov - Poplatky za komunální odpad se v roce 2016 nezvýší. Pokud bude přijata vyhláška, budou obyvatelé platit stávajících 250 korun na rok. Do budoucna by se to ale mělo změnit.

Reklama
Poplatky za komunální odpad pro rok 2016 zůstanou ve stejné výši jako letos. Rada města doporučila zastupitelstvu, aby se částka neměnila. Pokud bude vyhláška schválena, každý z obyvatel Chomutova zaplatí 250 korun za rok. Suma nepokrývá náklady na svoz a likvidaci odpadů, ty se pohybují kolem 600 korun na osobu za rok. Sazbu město dotuje ze svého rozpočtu, z výnosu z daně z nemovitosti. Za rok 2016 by se jednalo o 18,5 milionu korun. V budoucnu se ale poplatky měnit budou. „Město by mělo odpady dotovat menší částkou, poměr by měl být obrácen,“ řekl k tomu primátor města Daniel Černý.
Vedení města se bude snažit najít spravedlivější model platby za odpady. „Chceme najít takový způsob, který bude lidi více motivovat ke třídění. Čím více vytřídí, méně zaplatí. Rada zadala komisi životního prostředí, ať připraví koncepci nakládání s odpady,“ dodává náměstek Marian Bystroń. Chomutováci se v posledních letech v separaci odpadů pohoršili. Skla i papíru v barevných kontejnerech ubývá, tím klesají i příjmy za prodej surovin. Biodopadů a plastů se třídí více. Celkové množství odpadů se ale nesnižuje.
Nižší poplatek za odpad neměl vliv na množství černých skládek. Za jejich likvidaci platí město přes dva miliony korun ročně. „Městská policie se na to zaměří. Nyní prokážeme černou skládku zhruba deseti procentům viníků,“ říká 1. náměstek Marek Hrabáč. V roce 2014 zlikvidovaly technické služby 400 tun odpadu z nelegálních skládek, do konce letošního září zatím 410 tun.

Městská rada doporučila zastupitelstvu, aby nezvyšovalo částku za komunální odpad. Pokud bude schválena vyhláška, bude každý občan Chomutova platit 250 korun na rok. „Suma nepokrývá náklady na svoz a likvidaci odpadů, ty se pohybují kolem 600 korun na osobu za rok," sdělil mluvčí města Chomutov Jan Rödling. „Sazbu město dotuje ze svého rozpočtu, z výnosu z daně z nemovitosti. Za rok 2016 by se jednalo o 18,5 milionu korun," dodal.

Obyvatelé by ale měli počítat s budoucími změnami. „Město by mělo odpady dotovat menší částkou, poměr by měl být obrácen,“ řekl k tomu primátor města Daniel Černý.

„Chceme najít takový způsob, který bude lidi více motivovat ke třídění. Čím více vytřídí, méně zaplatí. Rada zadala komisi životního prostředí, ať připraví koncepci nakládání s odpady,“ dodal náměstek Marian Bystroň.

Chomutov si v posledních letech pohoršil ve třídění odpadů. Sice se třídí více bioodpadu a plastů, ale sklo i papír se v barevných kontejnerech vyskytuje méně.

Velkým problémem jsou černé skládky, za které město utratilo téměř 2 miliony korun a na které nemělo vliv ani snížení poplatku. „Městská policie se na to zaměří. Nyní prokážeme černou skládku zhruba deseti procentům viníků,“ říká 1. náměstek Marek Hrabáč. „V roce 2014 zlikvidovaly technické služby 400 tun odpadu z nelegálních skládek, do konce letošního září zatím 410 tun," informoval mluvčí.

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře