VIZUALIZACE: Jak bude vypadat nové vlakové nádraží v České Lípě

Vizualizace nádraží v České Lípě. Zdroj: SŽDC
Vizualizace nádraží v České Lípě. Zdroj: SŽDC

Česká Lípa - Do konce roku 2016 má být dokončena kompletní rekonstrukce vlakového nádraží v České Lípě, která probíhá. Hlavní změnou bude výstavba zcela nového nádražního objektu pro cestující.

Reklama

"Samotná stávající železniční stanice Česká Lípa trpí rozdělením na dvě nesouvislé části. Její koncepce je poplatná době jejího vzniku před cca 140 lety, kdy byly postupně budovány okolní tratě tehdy rozdílnými vlastníky. Stanice je tak pro cestující nepřehledná, rozlehlá, nepohodlná pro přestup. Úpravou dojde ke sjednocení obou částí železniční stanice a navíc bude celý prostor, určený cestujícím, přiblížen k centru města o přibližně 250 m," vysvětlil pro MojeČeskolipsko.cz Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Komplexní modernizace železniční stanice Česká Lípa hl.n. v sobě zahrnuje přestavbu železniční stanice na základě dnešních požadavků.

"Odstraňuje historický nedostatek této stanice – rozdělení na dvě části. Celý prostor pro cestující je přesunut blíže k centru města. Cílem úprav je nová konfigurace kolejiště pro možnost umístění mimoúrovňových nástupišť, zvýšení rychlosti z 40–60 na 65–100 km/h ve většině kolejí pro osobní vlaky a odstranění zbytných částí kolejiště," popsal změny mluvčí SŽDC.

"Ve stanici budou vybudována nová ostrovní nástupiště přístupná podchodem, který navíc propojí i dvě části města na opačných stranách železniční stanice. Výrazně se tak zkrátí docházková vzdálenost do městské části Dubice a přilehlé průmyslové zóny. V železniční stanici nově vznikne budova pro odbavení cestujících. Ve stanici bude zřízeno nové zabezpečovací zařízení, budou zde revitalizovány veškeré technologie (sdělovací, silnoproudé, ...)," nastínil významné novinky Marek Illiaš.

Podle mluvčího SŽDC v navazujících úsecích jsou zejména v omezujících obloucích navrženy směrové a výškové úpravy koleje a změna převýšení polohy koleje směřující ke zvýšení traťové rychlosti.

Jedná se úpravy v následujících traťových úsecích:

Na celostátní trati Děčín – Liberec v úseku Česká Lípa hl.n. – Výhybna Žizníkov – Zákupy je stávající traťová rychlost 100 km/h, v části omezená na 80 km/h. Úpravou dojde k možnosti zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h, u Zákup omezené na 110 km/h při zavedení V130=120 km/h.

V úseku Stružnice – Česká Lípa hl.n., navrženými úpravami polohy koleje dojde ke zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 70 km/h až na 100 km/h.

Na celostátní trati Bakov nad Jizerou – Jedlová v úseku Srní u Č. L. – Česká Lípa hl.n. je navržena úprava polohy koleje směřující k možnosti zvýšení traťové rychlost ze 100 až na 120 km/h.

"Stavba zároveň obsahuje také nové zabezpečovací zařízení jak ve stanici, tak v sousedních traťových úsecích s výjimkou trati ve směru Lovosice. Moderní elektronická zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí dnešní morálně i fyzicky zastaralá zařízení. Jejich nasazení omezí vliv lidského činitele a výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu,"
řekl Marek Illiaš.

Technické řešení umožní řízení železničního provozu dálkově z dispečerského stanoviště. Sníží se i počet provozních zaměstnanců, což se v konečném důsledku projeví na snížení provozních nákladů. Cestujícím budou sloužit nová rozhlasová a informační zařízení.

Co pro cestující znamená výstavba nové železniční stanice? Komplikace.

"V místě stavby budou železniční výluky. Cestující o nich budou informování prostřednictvím svých dopravců. Zřízení náhradní dopravy je zcela v gesci dopravců,"
dodal mluvčí SŽDC.

Vizualizace nádraží v České Lípě
Vizualizace nádraží v České Lípě
Vizualizace nádraží v České Lípě
Vizualizace nádraží v České Lípě
Vizualizace nádraží v České Lípě
Vizualizace nádraží v České Lípě


Reklama

Hodnocení

2.5 hvězdiček / Hodnoceno: 8x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře