Startuje rekonstrukce mostu na silnici I/9 v České Lípě

Silniční most. Foto: archiv SAM Česká Lípa
Silniční most. Foto: archiv SAM Česká Lípa

Česká Lípa - Rekonstrukce mostu na silnici I/9 začne v květnu 2016. Hlavní tepna protínající Českou Lípu si vyžádá značná dopravní omezení.

Reklama

Město Česká Lípa si proto s investorem, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a dodavatelem akce, stavební firma SAM, dohodlo několik opatření tak, aby občané nebyli probíhajícími pracemi ohroženi.

Termín rekonstrukce je stanoven od začátku května 2016 do 31. prosince 2016.

Provoz na mostě bude v obou směrech kyvadlový v jednom pruhu, a to po celou dobu rekonstrukce.

Dopravu bude řídit světelná signalizace. Tím bude v omezeném režimu zachován průjezd městem po silnici I/9.

„Rekonstrukce mostu, který stojí nad Moskevskou ulicí, je naprosto nezbytná – most je ve špatném technickém stavu a denně musí zvládnout velkou dopravní zátěž. Ostatně o opravě se mluví už několik let. Letos tedy oprava začne a významně ovlivní život ve městě. Stanovili jsme si proto několik podmínek, které musí dodavatel i investor stavby respektovat,“ řekla českolipská starostka Romana Žatecká.

Stavební práce výrazně zasáhnou Moskevskou ulici, kde bude zřízeno staveniště - budou zde zrušena parkovací místa po pravé straně směrem do centra a chodci budou procházet pod mostem koridorem. Po dobu úplných uzavírek Moskevské ulice, kdy by obchůzka byla například pro starší občany příliš dlouhá, budou chodcům k dispozici autobusy. Ty na své náklady zajišťuje investor. Úplná uzavírka Moskevské bude probíhat ve dvou víkendových květnových termínech, kdy je plánovaná postupná demolice mostu a následné osazení mostního provizoria.

Podmínky stavby

1) Před zahájením rekonstrukce mostu provede investor na své náklady lokální opravu povrchů vozovky místní komunikace v Purkyňově ul. v úseku mezi křižovatkou se silnicí I/9 a okružní křižovatkou Purkyňova – Žitavská.

2) V průběhu rekonstrukce mostu bude investor na své náklady provádět v případě potřeby lokální opravy poškození povrchů vozovky místních komunikací v Purkyňově ul. a v úseku Moskevské ul. od křižovatky s ul. U Synagogy ke křižovatce s ul. Purkyňovou.

3) Po ukončení rekonstrukce mostu provede investor na své náklady celoplošnou opravu povrchů vozovky místní komunikace v Purkyňově ul. v úseku mezi křižovatkou se silnicí I/9 a okružní křižovatkou Purkyňova – Žitavská.

Oprava mostu na I/9 ovlivní dopravní situaci ve městě, a to pravděpodobně až do konce listopadu. Žádáme proto občany města o pochopení. Také musí počítat s prodloužením času potřebného k průjezdu městem. Informace o uzavírce bude město dodávat i do dopravního servisu, aby se městu Česká Lípa po dobu opravy vyhnuly kamiony.

Reklama

Hodnocení

1.5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře