Investice Česká Lípa 2016: Výstavba venkovního bazénu, revitalizace sídliště Špičák

Česká Lípa radnice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Česká Lípa radnice. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Česká Lípa - Českolipští zastupitelé schválili rozpočet města pro rok 2016. Za hlavní priority rozpočtu starostka Romana Žatecká (ČSSD) označila uskutečnění již rozpracovaných investic, ale zároveň také přípravu nových investic.

Reklama

Další prioritou je vznik strategických dokumentů, které by měly zlepšit plánování všech investic města. Podle radnice plán investic byl sestaven mimo jiné i na základě aktuálních potřeb a námětů obyvatel.

V roce 2016 se Česká Lípa chce zaměřit na zlepšení technického stavu objektů města, tedy naplánována je úprava sportovního a rekreačního zařízení Dubice či rekonstrukce školských zařízení.

Radnice deklarovala, že v roce 2016 dojde ke zlepšení dopravní situace ve městě, stavu chodníků a komunikací. Například chodníky v ul. Heroutova a podél silnice do Dolní Libchavy, revitalizace sídliště Špičák, dokončení komunikací v lokalitě rodinných domů U Kola.

Mezi další priority je projektová příprava dlouhodobých významných investic města jako je výstavba venkovního bazénu u Sportareálu, zahájení přípravy rekonstrukce KD Crystal s umístěním knihovny, aktualizace studie řešení Škroupova náměstí, cyklostezka do Dubice.

Naplánována je i příprava strategických dokumentů města: strategický plán města ve vazbě na další možnosti podpory projektů města ze zdrojů EU, územní studie - v souvislosti s výstavbou nové nádražní budovy, regulační plán centrální zóny města.

Mezi priority vedení radnice řadí také spuštění další etapy podpory výstavby domovních čistíren odpadních vod v těch částech města, kde není možné napojení na veřejnou kanalizační síť. Tím by mělo dojít k postupnému zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod z domácností v těch lokalitách, kde jsou dosud s řešením likvidace odpadních vod problém - v následujícím roce tedy domácnosti v Okřešicích, Vítkově, Vlčím Dole, Heřmaničkách, Písečné a na Kopečku.

A jak vypadá schválený rozpočet? Celkové příjmy 533,1 mil. Kč z toho celkové výdaje 594,8 mil. Kč bez prostředků převáděných z roku 2015.

"Je třeba počítat také s částkou 15,9 milionů korun ručně na splátku úvěru na Sportareál z roku 2008. K dorovnání uvedených výdajů město použije finanční zdroje z minulých let ve výši 77,6 mil. Kč," uvedla radnice.

ČTĚTE:  Za tři roky bude mít Česká Lípa venkovní bazén v záplavové oblasti a za 54 milionů

Reklama

Hodnocení

3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře