Konkurz na místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Chodouny

Symbol. Foto: Pixabay.com
Symbol. Foto: Pixabay.com

Starostka obce Chodouny ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky.

Reklama

Základní školy a Mateřské školy Chodouny, příspěvková organizace IČO:75003546, obec Chodouny, okres Litoměřice

sídlo: Chodouny č.p.119, 411 71 Chodouny

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti,

K přihlášce přiložte:

1)        úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

2)        doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3)        strukturovaný profesní životopis,

4)        písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,

5)        výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),

6)        originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.8.2020

Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 17.2.2020 do 12 hodin na adresu: Obec Chodouny, Chodouny 20, 411 71 Chodouny

Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře